"Cumhuriyet Türkiye'sinde din politikaları" konferansı

"Cumhuriyet Türkiye'sinde din politikaları" konferansı
"Cumhuriyet Türkiye'sinde din politikaları" konferansı
BİLECİK (AA) - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Kara, "Cumhuriyet tarihi boyunca bugün dahil olmak üzere dini...

BİLECİK (AA) - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Kara, "Cumhuriyet tarihi boyunca bugün dahil olmak üzere dini alanı düzenleyen mevzuatın hem kendisi hem icraatı esas itibariyle muğlak ve müphemdir" dedi.

Kara, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen "Cumhuriyet Türkiye'sinde din politikaları" konferansta, cumhuriyet döneminde din meselesinin önemli meselesi ve problem alanı olduğunu ifade etti.  

Problem alanının Cumhuriyet dönemiyle birlikte ortaya çıkmadığını, Osmanlı'nın modernleşme tarihinin içine kadar götürebilecek bir tarihinin bulunduğunu anlatan Kara, şunları konuştu:

"Bu topraklarda İslam'ın bir problem alanı olmasına başlamasının tarihi Cumhuriyetten daha eskidir. Cumhuriyetin ikinci dönemi 1924 yılından sonra bugüne kadar problemin derinliği ve cesameti artarak devam edecektir. Her problem aynı zamanda bir imkandır. Siyasi merkez modern dönem Osmanlı tarihinden devralarak din meselesini çok ciddi bir mesele olarak ele almıştır ve ele almaya devam etmektedir. Türkiye'de dinle alakalı olmayan hiçbir  mesele yoktur. Siyaset ve devletin önemli kurumları çok önemli bir taraftır. Uluslar arası çevreler Türkiye'de din meselesiyle çok yakından ilgilenirler. Din meseleleri açısından, Osmanlı modernleşmesinin bir devamı gibidir. 1924 yılından itibaren başlayacak olan dönem Türkiye'nin dini meseleler açısından en sıkıntılı ve problemli dönemidir. Müslüman Türk halkı, bütün Cumhuriyet tarihi boyunca dini alanın siyasi bir tartışma ve mücadele alanı olmasından uzak durmuştur."

1924 yılından bugüne değişmeyen hususlardan birisinin dini alanın muğlak ve müphem bırakılması olduğunu belirten Kara, "Bütün Cumhuriyet tarih boyunca bugün dahil olmak üzere dini alanı düzenleyen mevzuatın hem kendisi hem icraatı esas itibariyle muğlak ve müphemdir. Bu muğlaklık ve müphemlik bugünde devam ediyor. Cumhuriyet tarihi tek tip bir bakış acısıyla dini meseleleri değerlendirilemez. Bu topraklarda dinle devlet birbirinden ayrıldığı zaman ikisi de tanımsız hale gelir, kültürel olarak. Kültürel olarak bunları birbirinden ayıramazsınız" ifadesinde bulundu.

Konferansın ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kara'ya Ertuğrul Gazi'nin Osmanbey'e yazdığı nasihatin tablosunu hediye etti.  

Programa, Vali Nayir'in yanı sıra Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Azmi Özcan, İl Emniyet Müdürü Ali Ekber Bektaş, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, üniversitenin genel sekreteri Rüştü Mumcu, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Refik Arıkan, öğretim üyeleri ve üniversite öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.