'Gay' kelimesi hakaret sayılmamalıdır

Haber: Halil Konduk / Arşivi

Atatürk gay mi?” diye sormak Atatürk’e bir hakaretse peki eşcinselliğin hakaret sayılması eşcinsellere hakaretin en büyüğü değil midir? Eşcinseller ne yapsın o zaman ? Ya eşcinselliklerinden vazgeçsinler ya da gizlensinler değil mi?
Tabii bu durum, heteroseksüelliğin tek doğru cinsel yönelim olduğuna inanılan bir toplumda yaşamamızdan kaynaklanıyor. Eşcinseller de insan yerine koyulsalardı, kimse, kimsenin eşcinsel olduğundan şüphelenilmesinden veya eşcinsel olarak itham edilmesinden rahatsızlık duymazdı.
Eşcinsellik yok sayıldığı sürece, eşcinsellik hakaret sayıldığı gibi, bu hakaret insanlar yargılanırken taraflı kullanılmaya da devam edecek, bunun toplumsal yansıması da eşcinsellerin aleyhinde olacaktır. Çünkü bir eşcinsele ‘eşcinsel’ desen kimsenin umurunda bile olmaz ama bir heteroseksüele ‘eşcinsel’ dedin mi cinayet bile çıkabilir.
Buna sebep olansa, sadece heteroseksizmin eşcinselliğe bakış açısı değil, eşcinsellerin de açık olmaktan, eşcinsel olarak işaret edilmekten rahatsızlık duymaları. Heteroseksist bir toplumda onlar da haklı can güvenlikleri için ama eşcinseller kendilerini oldukları gibi kabul ettirmeye çalışmadıktan sonra dışlanmaya, dolayısıyla eşcinsellik kelimesi de heteroseksüellere karşı kullanılınca hakaret olmaya devam edecektir.
Bir şeyin kötü olmasının sebebi, onun yok sayılması, gerçeklerden kaçılmasıdır. Ne kadar kaçarsan, o kadar üzerine gelirler. Ama yerinden kıpırdamazsan, seni aşağılayanlar kendilerine deli dedirtmemek için bu aşağılama ve dışlamaktan vazgeçecektir bir süre sonra.
Yani eşcinselliğin hakaret sayılmasının arkasında, eşcinsellerin de kendi kimliklerinin arkasında durmamaları yatıyor. İnsanın her şeye rağmen değiştirilemez bir kimliği varsa, bunun arkasında durulmalıdır.
Hem eşcinselliğini yaşayacaksın hem de eşcinsel olarak var olmayacaksın. Bu durum, eşcinselliğe, dolayısıyla eşcinsellerin kendilerine olan saygısızlığı olduğu gibi, kendileri-kimlikleri hakkında yargının yanlış karar almasına da sebep olur, toplumun eşcinselliğe önyargısını da pekiştirir.
Yargının, ‘gay’ kelimesini hakaret kelimesi olarak algılamaktan tümden vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü eşcinselliğin heteroseksüellere karşı hakaret olarak kullanılması resmi bir ayrımcılıktır. Yargının ‘gay’ kelimesini hakaret olarak değerlendirmekten vazgeçmesi, dolaylı da olsa eşcinselliğin tanınması olabilir ayrıca.
Tamam, şu anda hakaret amacıyla kullanılıyor olabilir ama uzun vadede cinsel yönelim ayrımcılığının önüne geçecektir eşcinselliğin hukuksal olarak hakaret sayılmasından vazgeçilmesi. Hem bu sayede yargı da çelişkisinden kurtulmuş olur. Çünkü bir heteroseksüele ‘gay’ demek hakaret sayılacaksa, eşcinsellerin cinsel kimliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldıkları göz önünde bulundurularak tarafsız kararlar alınması, tahrik bahanesiyle eşcinsellere karşı heteroseksüellerin korunmasından vazgeçilmesi gerekir. Hem gay kelimesini hakaret kabul edeceksin hem de bu hakaret kelimesinin tanımladığı eşcinselleri korumayacaksın. Eşcinsel kelimesine kötü gözle bakarlarsa, eşcinsellere kim bilir hangi gözle bakarlar? O yüzden yargının ‘gay’ kelimesini hakaret kabul etmemesini doğru buluyorum ve umarım bu kararından itirazlara rağmen vazgeçmez.