AK Parti Bursa Milletvekili Çavuşoğlu:

AK Parti Bursa Milletvekili Çavuşoğlu:
AK Parti Bursa Milletvekili Çavuşoğlu:
- "Batı Trakyalı soydaşların Yunanistan makamlarından almış oldukları bazı belgeler Türkiye makamlarınca apostille onayı aranmaksızın işleme tabi tutulacak"

BURSA (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Batı Trakyalı soydaşların Yunanistan makamlarından aldıkları bazı belgelerin Türkiye makamlarınca apostille onayı aranmaksızın işleme tabi tutulacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında yürürlükte bulunan Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun "Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşmesi" uyarınca Batı Trakyalı soydaşlardan Yunanistan'dan aldıkları bazı belgeler için Türkiye'de apostille onayı aranmayacağını belirtti.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sözleşmenin ikinci maddesiyle kullanma amaçları ne olursa olsun gerçek kişilerin şahsi hallerine, ehliyetlerine veya aile durumlarına, vatandaşlıklarına, ikametgah veya meskenlerine ait işlem ve belgeler ile evlenme akdi yapılması veya diğer şahsi hal işlemi düzenlenmesi amacıyla verilen her türlü belgeler bunları veren makamın imzasını, gerektiğinde mühür ve damgasını taşıması ve tarih konulmuş olması şartı ile tasdik ve benzeri işlemlerden muaf tutulmuştur. Batı Trakyalı soydaşların Yunanistan makamlarından almış oldukları bazı belgeler Türkiye makamlarınca apostille onayı aranmaksızın işleme tabi tutulacak. Böylece sözleşmeye taraf ülkelerce Türkiye-Yunanistan, bahsettiğimiz nitelikte olan belgeler herhangi bir apostille veya tasdik işlemine tabi tutulmadan noter tasdikli Türkçe tercümesiyle birlikte işleme alınacaktır."