Batı Trakya'da camide çıkan yangın

Batı Trakya'da camide çıkan yangın
Batı Trakya'da camide çıkan yangın
- Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu: - "Balkanlar coğrafyasında ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların etnik krize yol açma tehlikesi göz önünde bulundurulduğunda, her iki ülkede de belirsiz bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Bu açıdan, aşırılık yanlısı grupların böylesi ortamlardan yararlanarak ülkedeki etnik tansiyonu artırma girişimlerinin olabileceği hususu göz önünde bulundurulmalıdır"

BURSA (AA) - Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF), Yunanistan'da Batı Trakya'daki Gümülcine kentinde bulunan Mahmud Ağa Camisi'nde çıkan yangına ilişkin, aşırılık yanlısı grupların karmaşa ortamından yararlanarak ülkedeki etnik tansiyonu artırma girişimlerinde bulunabileceğinin göz önüne alınmasını istedi.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Gümülcine'deki yangının camide büyük çapta hasara yol açtığı belirtildi.

Can kaybı yaşanmamasının, olayın teselli edici tek yönü olduğu vurgulanan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Son yıllarda Batı Trakya ve Bulgaristan özelinde Evladı Fatihan'ın yoğun olarak yaşadığı illerdeki ibadethanelerimiz başta olmak üzere kültürel ve dini binalarımıza yönelik saldırıların artış kaydettiği görülmektedir. Gümülcine'de yaşanan kundaklama eylemi, Balkanlar'daki Türk-İslam eserlerine yöneltilen sistematik saldırıların sadece son halkasını oluşturmaktadır. Gümülcine'nin yanı sıra kısa aralıklarla Bulgaristan'ın Filibe şehrinde yer alan Muradiye Camii'ne de saldırıda bulunulmuştur. Bu eylemlerin, Avrupa Birliği (AB) üyesi olan iki komşu ülkede gerçekleştirilmiş olması ise oldukça manidardır. Balkanlar coğrafyasında ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların etnik krize yol açma tehlikesi göz önünde bulundurulduğunda, her iki ülkede de belirsiz bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Bu açıdan, aşırılık yanlısı grupların böylesi ortamlardan yararlanarak ülkedeki etnik tansiyonu artırma girişimlerinin olabileceği hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Öyle ki Yunanistan ölçeğinde Lozan Barış Antlaşması ile AB'nin ilke ve değerlerine aykırı olarak '240 İmam Yasası'nın uygulanmasıyla azınlığın dini hayatına dayatmalarda bulunulmasına koşut olarak azınlığın ibadethanelerine yapılan fiili saldırılar tehlikeli bir senaryoyu işaret etmektedir. Bu çerçevede, Yunanistan'da maruz kaldıkları insan hakları ihlallerini hukuk çerçevesinde aşma yolunu benimsemiş olan Batı Trakyalı soydaşlarımızın sağduyulu hareket etmesi sevindiricidir."

Federasyonun, Balkan Türkleri konusunda taraf olduğu kaydedilen açıklamada, olayın kısa sürede aydınlatılması gerektiği ifade edildi.