''Uluslararası Davud El Kayseri Sempozyumu'' İznik'te başladı

''Uluslararası Davud El Kayseri Sempozyumu'' İznik'te başladı
''Uluslararası Davud El Kayseri Sempozyumu'' İznik'te başladı
- UÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uludağ: - ''Daha büyük zevat yetişmesi için gerekli ortam, hem idareci ve siyasiler hem de çeşitli ilmi müesseselerde görev alan ilim ve fikir adamlarınca hazırlanmalı. Memleketimizin, milletimizin geleceği buna bağlı'' - İznik Belediye Başkanı Sargın: - ''Davud el Kayseri'ye sadece Kayseri'de doğdu diye 'Davud el Kayseri' demek yerine, onu fikri ve zikrinin meyvelerini dağıttığı İznik ile anmanın daha anlamlı olacağını düşünüyorum''

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Belediyesi ve Uludağ Üniversitesince (UÜ) düzenlenen ''Uluslararası Davud El Kayseri Sempozyumu'', İznik ilçesinde başladı.

UÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Uludağ, DSİ Tesisleri'ndeki sempozyumda, İznik'in şairleri ve ilim adamlarıyla önemli bir merkez olduğunu söyledi.

İnsanlığa hizmet eden, Allah'ın yakınlığı ve rızasını kazanan insanlar anıldığında, Allah'ın rahmetinin nazil olacağını belirten Uludağ, ''Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu rahmet dinmediği sürece yeni Kutbüddin İznikiler, Davud El Kayseriler, Eşrefoğlu Rumiler yetişir bu topraklarda'' diye konuştu.

Anadolu'da yetişen önemli kişilerle iftihar etmekle yetinmemek gerektiğini dile getiren Uludağ, şöyle devam etti:

''Onlar gibi ve daha büyük zevat yetişmesi için gerekli ortam, hem idareci ve siyasiler hem de çeşitli ilmi müesseselerde görev alan ilim ve fikir adamlarınca hazırlanmalı. Memleketimizin, milletimizin geleceği buna bağlı. Sadece eskilerle iftihar etmek güzel olabilir ama yetmez. Yenilerinin yetişmesi gerekiyor. Bizim idarecilerden arzu ettiğimiz, yeni insanların yetişmesi için gerekli zemini hazırlamaları. Bu, Türkiye 'nin çeşitli yerlerinde yapılıyor ve epey mesafe alınmış ama daha fazlasına ihtiyaç var.''

- ''Osmanlı Devleti'nin medrese sistemini kurdu''

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da ilçenin Osmanlı Devleti döneminde ''alimler şehri'' olduğunu, ilk ilim merkezi Süleyman Paşa Medresesi'nin burada kurulduğunu aktardı.

Davud el Kayseri'nin 1261'de Kayseri'de doğduğunu ifade eden Sargın, şunları kaydetti:

''Kadı Siracettin el Umrevi'den dersler aldı. Daha sonra Kahire'de bir süre eğitim gördü. İlim aşkı onu, dönemin şöhretli alimi Abdulrezzak Kaşani ile görüşmek için İran yollarına düşürdü. Din ve dünya ilimlerinde büyük şöhret sahibi oldu. Orhan Gazi, kendisini İznik'e davet ederek Osmanlı'nın ilk medresesi Süleyman Paşa Medresesi'nin başmüderrisi tayin etti. 15 yıl çalıştığı medresenin sistemini ve doğal olarak da Osmanlı Devleti'nin medrese sistemini kurdu.''

Davud el Kayseri'nin ömrünün önemli bölümünü İznik'te geçirdiğini, Osmanlı Devleti'ni idare eden birçok gönül ve devlet adamının yetişmesine vesile olduğunu belirten Sargın, kendisine ''din ve milletin şereflisi'' anlamına gelen ''Şereffuddin'' lakabı verildiğini dile getirdi.

Sargın, ''Davud el Kayseri'ye sadece Kayseri'de doğdu diye 'Davud el Kayseri' demek yerine, onu fikri ve zikrinin meyvelerini dağıttığı İznik ile anmanın daha anlamlı olacağını düşünüyorum. O nedenle sizlerden 'Davud el İznik' ismini tartışmanızı istiyorum'' görüşünü bildirdi.

''Davud el Kayseri'nin şiirlerindeki hakikat ve varoluş'', ''Tasavvufun bir bilgi sistemi olarak inşasındaki yeri'', "Davud el Kayseri'ye göre Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılmasında meratib vücudun önemi'' gibi konuların ele alınacağı sempozyum, iki gün sürecek.