UÜ'de "UFUK 2020 Çalıştayı"

UÜ'de "UFUK 2020 Çalıştayı"
UÜ'de "UFUK 2020 Çalıştayı"
- Rektör Prof. Dr. Ulcay: - "AB'ye yüksek miktarlarda fon sağlamamıza rağmen bu kaynaklardan yeterince yararlanamıyoruz. Bu sebeple üniversitelerin, şirketlerin, Ar-Ge kuruluşlarının ve bireysel araştırmacılar tarafından bu programın en iyi şekilde değerlendirilerek, araştırma ve geliştirme bilimsel altyapılarımızın kuvvetlendirilmesi büyük önem taşımaktadır"

 

BURSA (AA) - Uludağ Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Avrupa Birliğine (AB) yüksek miktarlarda fon sağlanmasına rağmen bu kaynaklardan yeterince yararlanılamadığını belirterek, UFUK 2020 Programına ilişkin, "Üniversitelerin, şirketlerin, Ar-Ge kuruluşlarının ve bireysel araştırmacılar tarafından bu programın en iyi şekilde değerlendirilerek, araştırma ve geliştirme bilimsel altyapılarımızın kuvvetlendirilmesi büyük önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AB'nin araştırma ve inovasyonu teşvik eden 80 milyar avro bütçeye sahip araştırma programı UFUK 2020, UÜ'de düzenlenen çalıştay ile Bursa kamuoyuna tanıtıldı.

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, TÜBİTAK, BTSO, ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi birliği ve UÜ ev sahipliğinde UFUK 2020 Çalıştayı gerçekleştirildi. Programa, Bursa Vali Yardımcısı Yalçın Bulut, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş, ULUTEK yöneticileri, Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri, sanayiciler ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayda konuşan Ulcay, Türkiye 'nin artık Avrupa'daki projeleri desteklemek yerine TÜBİTAK ile devletin birçok konuda bilgilendirme toplantıları yaparak sanayicinin dikkatini çekmeye ve havuz paketi projelerinden daha fazla hibe desteği almaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Türkiye'deki fonları doldurmakta ve tamamını kullanmakta sıkıntı çekildiğini vurgulayan Ulcay, şunları kaydetti:

"AB projelerinde ortak çalışma kültürüne alışmadığımız ve bir de yabancı dil bariyeri ile karşılaştığımız için maalesef proje yazmakta ve hibe almakta zorlanıyoruz. O yüzden bu projelerin faydalarını da düşünerek, birçok yerde UFUK 2020 konusunda devlet tarafından en azından yatırılan paraların geri alınabilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılması destekleniyor. UFUK 2020 kapsamında bugüne kadar 124 bin proje gönderildi ve bunların yüzde 90'ının AB üyesi ülkelerden, geri kalan yüzde 10'unu ise AB adayı ve diğer ülkelerden geldi. İdari değerlendirme kriterlerini geçerek hakemler tarafından değerlendirilen 37 bine yakın projenin 4 bin 315'inin fonlanmasına karar verildi. Türkiye'den gönderilen projelerin tüm projelere oranı ise yüzde 1'in altındadır. AB'ye yüksek miktarlarda fon sağlamamıza rağmen bu kaynaklardan yeterince yararlanamıyoruz. Bu sebeple üniversitelerin, şirketlerin, Ar-Ge kuruluşlarının ve bireysel araştırmacılar tarafından bu programın en iyi şekilde değerlendirilerek, araştırma ve geliştirme bilimsel altyapılarımızın kuvvetlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. UFUK 2020 programına katılımı artırmalı, AB ve çevre ülkeleri ile kurulacak ortaklıklar sayesinde gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme çalışmaları ile Avrupa araştırmalar arenasında yerimizi mutlaka almalıyız."

Ulcay, Türkiye'nin "orta gelir tuzağı" denilen eşiğe takıldığını ifade etti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında 25 bin dolar ve üzerindeki kişi başına gayrisafi milli hasıla hedefine ulaşmak için Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke haline gelmek zorunda olduğuna dikkati çeken Ulcay, "2023 yılı için Bursa olarak koyduğumuz 75 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için ise yaklaşık bugün Bursa olarak uyguladığımız kilogram ihracat birim fiyatımız olan 4 dolar rakamını en az 10 dolar seviyesine yükseltmek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

UÜ olarak, sanayicilerle bir teknoloji transfer ofisi kurduklarını hatırlatan Ulcay, "Teknoloji transfer ofisi olan Türkiye'deki 21 üniversiteden biriyiz. Ayrıca TÜBİTAK BİK Programı birinci aşama süreçlerini yürütmek üzere seçilen 17 uygulayıcı kuruluştan birisiyiz. Üniversite yönetimi olarak bilimsel araştırma projelerini teşvik etmek adına tüm imkanlarımızı kullanırken, ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisi'ne yeni bir bakış açısı ile yapısal değişimin startını verdik" ifadelerini kullandı.

Duran da iş dünyası temsilcileri olarak en büyük hedeflerinin, bilim teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon konularında yüksek bir farkındalığına sahip yenilikçi ve girişimci bir toplumsal kültür inşa etmek olduğunu bildirdi.

Geçen yıl Türkiye'deki odalar ve borsalar arasında ilk kez BTSO öncülüğünde inovasyon ligi projesini başlattıklarını aktaran Duran, şu açıklamalarda bulundu:

"Yenilikçi ürünleri hedefleyen firmalarımızın motivasyonunu arttırdık. Geçen mayıs ayında Bursa'da inovasyon ve tasarım buluşmalarımızı gerçekleştirmeye başladık. BTSO öncülüğünde oluşturulan bu örnek platformda proje pazarlarımızı kurduk. ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisimiz ve birlikte hareket ettiğimiz Uludağ Üniversitesi ile iş dünyamızın birbirlerine daha fazla yakınlaşmasını sağladık. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ticari ürünlere dönüştürülmesi adına tam da arzu ettiğimiz gibi akademisyenlerimiz ile girişimcilerimiz ve sanayicilerimizi bir araya getirdik. Kentimizi ve ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacağına inandığımız stratejik sektörlerde birlikte çalışma ve proje geliştirme kültürünü kazandırmak isteğimiz, firmalarımızı odamız bünyesinde kümelenme ve uluslararası rekabeti geliştirme projelerimizde buluşturduk."

Vali Yardımcısı Bulut ise geçmişte AB projeleri konusunda çalışmalar yaptığını ve bu konuda belli deneyimler edindiğini aktardı. Bulut, danışmanlık şirketlerine yüksek miktarlarda proje hazırlama bedeli ödemek yerine firmaların kendi bünyelerinde bu konu hakkında istihdamda bulunması gerektiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Karlık, UFUK 2020 Çalıştayı'nın Bursa sanayicileri, üniversiteler ve girişimciler için büyük bir adım olduğuna işaret ederek, faydalı sonuçlar çıkması dileğinde bulundu.

- UFUK 2020 Programı

UFUK 2020 başlığı altındaki AB çerçeve program projeleri, özel sektör kuruluşlarına, üniversitelere, araştırma enstitülerine ve merkezlerine, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve bireysel araştırmacılara yönelik önemli destekler sağlıyor. Bu program sayesinde Ar-Ge çalışmaları destek ve koordinasyon eylemleri ve KOBİ projeleri fonlanıyor.

Programda, uluslararası bilgi ve uzmanlıkların paylaşıldığı konsorsiyumlarda yer alabilme, ileri teknolojiye erişim, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, yeni pazarlara açılım ve mali desteklerden yararlanma gibi ciddi avantajlar bulunuyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler, üniversite sanayi iş birliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda sektörel ve sektörler arası iş birliğini artırarak AB üyesi ve aday ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirme amacını da taşıyor.

2014-2020 yılları arasında yürütülecek UFUK 2020, yaklaşık 80 milyar avroluk bütçesi ile Avrupa çapında araştırmacılar ve araştırma kuruluşları arasında iş birliği faaliyetlerini desteklemeyi hedefliyor.