'Altın'dan yargıyı takmamak çıktı!

'Altın'dan yargıyı takmamak çıktı!
'Altın'dan yargıyı takmamak çıktı!
Ağı Dağı'nda mahkemenin daha önce 'iptal' kararı verdiği "Ağı Dağı Altın Madeni Ocağı" ile ilgili Kuzey Biga Madencilik, sanki yargı kararı verilmemiş gibi, kapasite artırmaya çalıştı. Ancak Çanakkale İdare Mahkemesi, "Bu ÇED'i iptal ettik. Dolayısıyla böyle bir proje yok. Olmayan proje üzerinden kapasite artımı da olmaz" kararı verdi.
Haber: SEÇKİN SAĞLAM / Arşivi

RADİKAL - Çan'a bağlı Söğütalan Köyü mevkiinde Kuzey Biga Madencilik A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi'ne dair verilen, “ÇED Olumlu” kararına Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 'dur' dendi. Hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından Çanakkale İdare Mahkemesi'nde açılan davada Çanakkale İdare Mahkemesi, ÇED olumlu kararının hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile 'yürütmenin durdurulması'na karar verdi. Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Ali Furkan Oğuz, “Yürütmeyi durdurma kararı almış olduğumuz bu davada emeği geçen komisyonumuz üyesi meslektaşlarımıza ve tüm Çevre Mücadelesi savunucularına teşekkür ederiz” dedi.

BÖYLE BİR PROJE YOK!

Çanakkale İdare Mahkemesi vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Çanakkale İdare Mahkemesi ilgili kararında, “Ağı Dağı Altın Madeni Ocağı projesi esas alınarak bu projenin kapasitesinin artırılmasına ve önceki proje kapsamında kapasite artırımı sonrasında çıkarılan madenin zenginleştirilmesine yönelik olduğu, ancak dava konusu projeyle kapasitesinin artırılması planlanan Ağı Dağı Altın Madeni Ocağı projesi hakkında verilen ÇED olumlu kararının, mahkememizin 18 Mart 2014 tarihli kararı ile iptaline karar verildiği, dolayısıyla ortada hukuki etkiler doğuran ve kapasite artırımına konu olan 'Ağı Dağı Altın Madeni Ocağı' projesine ilişkin 'ÇED Olumlu' kararından söz edilemez. Diğer bir ifadeyle mahkememizin anılan kararı sonucunda mevcut durumda kapasitesi artırılabilecek bir projenin bulunmadığı ve kapasite artırımı yönünden dava konusu projeye yönelik kararın dayanaksız kaldığı anlaşıldığından 'Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme' projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.08.2014 tarihli 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” dedi.

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞAR
Çanakkale İdare Mahkemesi ayrıca, “Öte yandan, dava konusu ÇED Raporu'na istinaden madencilik faaliyetlerine başlanılması ve/veya devam edilmesi durumunda çevreye olacak etki ve yapılan yatırımlar açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmeyi durdurulmasına 19 Aralık 2014 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.