@idrisemen

Bu plan Bozcaada'yı bitirir

Bu plan Bozcaada'yı bitirir
Bu plan Bozcaada'yı bitirir
Bozcaada'yı imara açan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planını değerlendiren Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz yeni planla ilgili, 'büyük oteller büyük lokantalar Bozcaada'ya bir fayda getirmez. Biz adanın korunmasını istiyoruz. Bir tek bağ kütüğünün bile kesilmesine karşıyız' dedi. Adanın imara açılmasına tepki gösteren Bozcaada halkı ise plana itiraz etmek için hazırlanıyor.
Haber: İDRİS EMEN - idris.emen@radikal.com.tr / Arşivi

Daha önce Bozcaada’yı imara açan benzer planlara itiraz ettiklerini söyleyen Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’geçtiğimiz Ocak ayında hazırlanan ve Bozcaada’yı imara açan 1/ 25 bin ölçekli plana itirazımızı dosya halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduk. Haziran ayında bakanlıktan bize bir cevap geldi. Cevapta yeni bir 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı hazırlandığı, plan hazırlama aşamasında yaptığımız itirazların dikkate alınacağı belirtildi. Ancak onaylanan1/100 bin ölçekli çevre düzeni planında itiraz noktalarımızın neredeyse hiçbirinin göz önünde bulundurulmadığını fark etik. Yeni planda 2040 yılında Bozcaada için öngörülen nüfus 11 bin. Bozcaada’nın şimdiki nüfusu 2630 civarında. Yani öngörülen nüfus neredeyse mevcut ada nüfusun 4 katına denk geliyor. Bu rakam Bozcaada için çok afaki bir rakam. Planda öngörülen11 bin nüfus için bir takım konut alanları ile kentsel gelişim alanları belirtilmiş. Bozcaada merkezinin neredeyse 3 katı büyüklüğüne sahip güney sahilleri imara açılmış. Güney sahillerinin imara açılması yanlış bir karar. Çünkü bu bölgenin imara açılması durumunda kent merkeziyle hiçbir alakası olmayacağını, bu bölgede yapılacak yapıların yazlık ya da turizm tesisi olarak kullanılacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla adanın güney bölgesinin kentsel gelişim alanı adı altında imara açılmasına karşıyız.’’ 

Plan Gökçeada'yı da vurdu


‘Oteller Bozcaada fayda getirmez’
Bozcaada’da bulunan tarım arazilerinin korunması gerektiğini söyleyen Yılmaz sözlerine şu şekilde devam etti: ‘adanın doğu sahillerindeki bütün bakir koylar planda günü birlik tesis alanı ile turizm tesis alanı ilan edilmiş. Bozcaada’ya turizm için gelen insanlar kitle turizmi için değil, bireysel turizm için geliyor. Dolayısıyla doğu sahillerinin turizm tesis alanı ilan edilmesi yanlış bir karar. Bozcaada turizmi bağcılık, şarapçılık gibi adanın kültüründen beslenen bir turizmdir. Dolayısıyla büyük oteller büyük lokantalar Bozcaada’ya hiçbir fayda kazandırmayan yatırımlar olacak. Biz Bozcaada’da büyük oteller büyük lokantalar istemiyoruz. Bu plan tarım alanlarının yapılaşma amacıyla yok edilme riskini beraberinde getiriyor. Biz bir tek bağ kütüğünün bile kesilmesini istemiyoruz.’’


‘Teknik olarak hatalı bir plan’

Yeni hazırlanan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı ile ilgili halkın bilgilendirilmediğini söyleyen Bozcaada Forumu ve Bozcaada Kent Konseyi Üyesi Sinan Çöpdemir sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’daha önce Bozcaada’yı imara açan bir 1/25 bin ölçekli plan hazırlanmıştı. Planın iptal edilmesi için dava açmıştık. Ancak dava devam ederken yeni 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı hazırlandı. 1/25 binlik planda itiraz ettiğimiz bütün maddeler yeni hazırlanan 1/100 binlik planda olduğu gibi yer alıyor. Yeni hazırlanan planda birçok teknik hata tespit ettik. Ancak büyük hata tarım arazileriyle ilgili yapılmış. Tarım arazilerinin imara açılması koruma kanunu ve kıyı kanununa aykırıdır. Adanın mevcut yerleşime açık bölgeleri bile dolmamış iken plaj ve tarım alanlarının yerleşime açılması son derece yanlış bir karar. Ayrıca 2040 yılında ada için ön görülen nüfus oranı çok fazla. Adanın birçok bölgesi sit alanı statüsünde olmasına rağmen plan hazırlanırken bu sit alanları dikkate alınmamış. Planda parsel bazında eşitsizlikler ve dengesizlikler mevcut. Ada halkı olarak 1/100 binlik planı değerlendirmek için bir çalışma grubu oluşturduk. Bütün bu hataları özetleyen bir itiraz dosyası hazırladık. İtirazlarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ileteceğiz. Bağ evleri ve sanayi tesislerine imar izninin verilmesi Bozcaada’nın en büyük özelliği olan bağcılığın bitmesine neden olacaktır.’’