Doğu Anadolu'nun kuşları zor durumda...

Doğu Anadolu'nun kuşları zor durumda...
Doğu Anadolu'nun kuşları zor durumda...
Bölge, acil önlem alınmadığı takdirde sınırlı alanda yaşayan kuş türleri için yuva olmaktan çıkacak

Nesli küresel ve bölgesel ölçekte tehlike altında bulunan toy, telli turna, mezgeldek, sürmeli kızkuşu, dikkuyruk, yaz ördeği gibi nadir canlılara ev sahipliği yapan Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ‘Önemli Doğa Alanları’ yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Türkiye ’nin taraf olduğu sözleşmelerle koruma altında olması gereken Önemli Doğa Alanları’nda yaşayan bu türler, kurutma çalışmaları, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, yol çalışmaları ve kaçak avcılık yüzünden yok oluyor. Acil önlem alınmaması halinde sınırlı alanlarda yaşayan bu türler için bölge yuva olmaktan çıkacak. Halbuki alanların doğal yapısını bozan, göçmen kuşların yaşam alanlarını etkileyen, yabani bitki ve hayvan varlığını tehdit eden faaliyetlerin durdurulması sadece canlıları değil, zengin Anadolu doğasının da geleceğini korumak anlamına geliyor.

Fauna yok oluyor!

ERZURUM
Erzurum Bataklıkları toy, sürmeli kızkuşu, karakanatlı bataklık kırlangıcı ve göç esnasında çok sayıda yırtıcı kuş türü için önem taşıyor. Bataklıklar, bugün Erzurum-Erzincan, Erzurum-Artvin yolları ile dörde bölünmüş durumda. Daha da kötüsü, nesli kritik seviyede olan sürmeli kızkuşlarının düzenli olarak görüldüğü bölüm kurutma çalışmalarına maruz kalıyor. Yoğun sanayi, tarım faaliyetleri ve sulak alan koruma bölge sınırlarının daraltılmasına ilişkin talepler en önemli sorunlar.

MUŞ
Muş, Bulanık ve Malazgirt ovaları Türkiye’de telli turnanın ürediği kesin olarak bilinen son üreme alanı. Ancak ovaların mera ve otlak olarak kullanımının azalması yaban hayatına en büyük darbeyi vuruyor. Yakın zamanda özelleştirilen ve ovada en iyi korunan TİGEM arazisinde zirai üretim, üreyen toy ve mezgeldek kuşlarının kuluçka ve civciv çıkarma dönemleriyle örtüşebiliyor. Bu durum, özellikle toyların üreme başarısını olumsuz yönde etkiliyor. Kaçak avcılık ise önemli bir tehdit.

VAN
Bölgede koruma altına alınmış Önemli Doğa Alanları, dikkuyruk, toy ve yaz ördeği gibi birçok türe ev sahipliği yapıyor. Bu türlerin üreme alanları, yoğun kirlilik, kurutma, aşırı otlatma, yol çalışmaları ve yerleşim baskıları nedeniyle doğal karakterlerini kaybetmeye başladılar. Ek olarak yasadışı av baskısı, konvansiyonel tarım faaliyetleri nedeniyle türler daha fazla tehdide maruz kalıyor.