Erdoğan Üniversitesi dört yeni balık türü keşfetti

Erdoğan Üniversitesi dört yeni balık türü keşfetti
Erdoğan Üniversitesi dört yeni balık türü keşfetti
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyelerince Türkiye'de çeşitli akarsularda, üçü alabalık olmak üzere dört yeni balık türü tespit edildi.

RİZE - Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Doç. Dr. Davut Turan, Doç. Dr. Semih Engin ve Dr. Maurice Kottelat'ın bilimsel çalışmaları neticesinde Türkiye 'de bulunan ancak bu güne kadar dünya bilim literatürüne girmemiş 3 alabalık türünün ortaya çıkarıldığı, Doç. Dr. Davut Turan, Prof. Dr. Güler Ekemekçi, Dr. Vera Luskova ve Jan Mendel'den oluşan diğer araştırma ekibinin de yeni bir sazan türü keşfettiği bildirildi.

Alabalık türlerine salmo chilo, salmo labecula, salmo opimus, sazan türüne gobio sakaryaensis adlarının verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Salmo chilo Ceyhan Nehri'nin bir kolu olan Akdere'de tespit edildi, Türkiye ve yakın havzalarda dağılım gösteren alabalıklardadır. Başının üst tarafının oldukça dışbükey, burnunun küt, erkek bireylerinin alt dudağının belirgin bir şekilde etli olması ile ayrılır. Özellikle erkek bireylerde alt çenenin etli dudaklara sahip olması, bu türü dünyadaki bütün alabalıklardan ayırır.

Salmo labecula Ceyhan Nehri'nin bir kolu olan Ecemiş Çayı'nda ve Köprü Çayı'na dökülen Kartoz ve Zindan Çayları'nda tespit edildi. Bu tür 70 milimetreden büyük bireylerde kırmızı beneklerinin olmaması bunun yanı sıra vücudun yanlarında birçok siyah beneğin bulunması ile kolaylıkla ayırt edilir.

Salmo opimus Ceyhan Nehri'nin kolları olan Tekir, Fırnız ve Göçüksu
çaylarının yanı sıra bir sahil drenajı olan Alara Çayı'nda tespit edildi. Bu türün en karakteristik özelliği 170 milimetreden büyük bireylerde sırt yüzgecinin önünde kalan kısmı belirgin bir şekilde dışbükey olmasıdır.

Gobio sakaryaensis ise Sakarya Nehri'nin kolları olan Tozman ve Porsuk Çayları'nda tespit edilmiştir. Gobio sakaryaensis türü aynı cinse ait diğer türlerden göğüs yüzgeçlerinin arasının pullu olması, baş ve boyunun standart, boyun yüzde 27-30'u kadarı olması, vücudun yanlarında 39-42 adet delikli pul ve pelvik yüzgecinin kaidesinin arka kenarı ile anüs arasında 6-8 adet pul bulunması ile ayrılır.” (aa)


  ETİKETLER:

  Dünya

  ,

  Türkiye

  ,

  Erkek

  ,

  Sazan

  ,

  Kırmızı

  ,

  Bilim

  ,

  sakarya