Gökdelen yap turizmi teşvik et!

Gökdelen yap turizmi teşvik et!
Gökdelen yap turizmi teşvik et!
Ataköy'de evler arasında sıkışıp kalan 2 dönümlük yeşil alana 70 metre yüksekliğinde gökdelen dikilmek istendi. Danıştay, 'şehircilik ilkelerine uygun değil' diyerek planı iptal etti. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, gökdelenin 'turizmi teşvik' olduğunu ileri sürerek karara itiraz etti.

RADİKAL – Ataköy 1. Kısım’da bulunan Bakırköy Zeytinlik Mahallesi, 564 ada, 14 parsel 2.649.69 metrekare arsa imar artığı olarak parsellendi. Ataköy 1. Kısım yapılırken de arsa, içinde havuz bulunan bir parka çevrildi. Daha sonra Emlak Bankası’nın kapatılmasıyla imar atığı arsa TOKİ’ye devroldu. TOKİ, Turistik Otel yapılmak üzere 2004 yılında arsayı Mustafa Yılmaz isimli şahsa sattı. Daha sonra bu arsa 2007 yılında el değiştirerek Albatros Turizm ve Otelcilik Anonim Şirketi’ne devredildi. Aynı yıl imar durumu turizm tesis alanına çevrildi. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılarak 0.90 olan emsal artırılarak 2.5 emsale çıkarıldı. 5 kat izni olan arsaya yükseklik serbest bırakıldı. Konutların arasında içinde 50’ye yakın ağacın bulunduğu park özelliğindeki arsaya gökdelen için onay verildi.

KAMU YARARINA AYKIRI!
Danıştay 6. Dairesi’nde bu izine itiraz edilerek dava açıldı. Mahkeme , 14 parselin ister yeşil alan isterse konut imar alanı olsun buranın ticari amaçla turizm tesis alanına çevrildiğini, bu durumun şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına aykırı olduğuna hükmetti. Deprem riski taşıyan bölgede 70 metre yükseklik verilmesinin sakıncalarının da anlatıldığı karar da 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile buna dayanak olan 1 / 5000 ölçekli Nazım İmar planlarını uyuşmazlık konusu olan söz konusu ada yönünden iptal etti.

GÖKDELEN YAPIN TURİZMİ TEŞVİK EDİN
Kültür ve Turizm Bakanlığı şaşırtıcı şekilde bu karara itiraz etti. Adeta yeşil alanda 70 metrelik gökdelen yapılmasına izin verilmesini istedi. Gerekçesi ise oldukça ilginç; ‘’Verilen iptal kararında benimsenen görüşün doğru olarak kabulü halinde Bakanlığımızca söz konusu bölge için Turizm Merkezi ilanının amaçlarını gerçekleştirecek bir imar planı yapması mümkün değildir. Oysa bölgenin Turizm Merkezi ilanı ve planlama yetkisinin Bakanlığımıza devredilmesi ile bölge de turizm yapılaşmasını teşvik etmek, bölgenin İstanbul ’un turistik açıdan gelişmesinde bir rol almasını sağlamak Bakanlığımızın görevlerinden olmuştur. Ancak gelinen noktada Danıştay 6. Daire’nin iptal kararı doğrultusunda bölgenin Turizm Merkezi olduğu gözden kaçırılarak bölgedeki bir parselin ticari kullanıma yönelik yapılaşmaya açılmasının kamu yararına aykırı olacağı ileri sürülmektedir. Öyleyse bu bölgede Bakanlığımızca turizmin ne şekilde teşvik edilebileceği sorusu cevapsız kalmaktadır.’’

‘AYAKTA ALKIŞLANACAK’ GİRİŞİM!
Turizm yeşil alana, imar atığı konutlar arsına sıkışmış arsalara gökdelen dikerek teşvik etmek gerektiğini düşünen Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, böylelikle konaklama sorununu çözeceğini düşünüyor. O bölgede yaşayan vatandaşların sosyal donatı alanlarını, ya da gelecek turistlerin yeşil alan ihtiyacını nasıl karşılayacağı ise tam bir muamma. Konutların arasına sıkışmış içinde 50’ye yakın ağacın bulunduğu park özeliğindeki araziye otel yada rezidans yaptırmak isteyen bakanlık bu adadaki tüm parsellere turizm fonksiyonu kazandırmak istiyor.