İşte mega projelerin hedefindeki ormanlar

İşte mega projelerin hedefindeki ormanlar
İşte mega projelerin hedefindeki ormanlar
Greenpeace Türkiye'nin mega projelerine kurban edilmek istenen ormanlarını listeledi. Listede Belgrad ormanlarından İgneada longozlarına yok yok..

Greenpeace, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Türkiye ’de sanayi, inşaat, enerji gibi yatırımlar nedeni ile tahrip edilen veya edilmek istenen ormanlarını listeledi. “Orman Kanunu’ndaki “kamu yararı”, “memleket menfaati” ve “zaruret” gibi kavramların kirli yatırımların lehine olacak şekilde keyfi yorumlandığını görüyor, ormanların tahrip edilmesiyle doğanın dengesine verilen zarardan, başka yerlere ağaç dikilerek dönülemeyeceğinin tekrar altını çiziyoruz” diyen Greenpeace’in listesi şöyle:

KUZEY ORMANLARI İstanbul ’un Kuzey Ormanları köprü ve havalimanı tehdidi altında. İstanbul’un 535 bin hektarlık yüzölçümünün 240 bini ormanlık alan ve bu alanın büyük kısmı, şehrin kuzeyinde yer alıyor. Kentin bu kalan son ormanlık alanında 3. Havalimanı ve 3. Köprü ile yıkım başlamış durumda. 3. Havalimanı’nın ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecindeki şaibeler yargıya intikal etti, 3. Köprü ise 2013 itibarıyla ÇED muafiyeti aldı.

BELGRAD ORMANLARIBelgrad ormanı Muhafaza Ormanı statüsünden çıktı. Kanuni Sultan Süleyman döneminden bu yana kanunen koruma altında olan Belgrad ormanı, 2011 yılında Muhafaza Ormanı statüsünden çıkarılıp 9 ayrı tabiat parkına dönüştürülerek orman alanı içindeki yapılaşma kanunen kolaylaştırıldı.

İGNEADA LONGOZUİğneada’daki Longoz Ormanları nükleere kurban edilebilir. 3. nükleer santral için gösterilen alan olan İğneada’daki Longoz Ormanları, önceden daha hassas koruma statüsü olan ‘tabiat koruma alanı’ sınıfındayken, sonradan milli parka dönüştürüldü. Tabiat Koruma alanlarında bilim ve eğitim dışında hiçbir yapıya izin verilmemektedir. Oysa Milli Park Statüsünde ‘kamu yararı’ görülen yapılaşma söz konusu olabilir.

‘NÜKLEER’ ORMAN
Mersin’de nükleer santral çalışmaları ormana taşmış. Mersin’de kurulması planlanan nükleer santral sahasındaki çalışmalarla ilgili bilirkişinin hazırladığı rapor, çalışmaların yürütüldüğü alanların bir kısmının izin alanının dışında kaldığını ve bu alanın 5265 m2’lik kısmının orman arazisi olduğunu ortaya koydu.

SİNOPSinop’ta 1051 hektarlık orman alanı Enerji Bakanlığı’na verildi. Orman Bakanlığı, Sinop Nükleer Santral projesi için 1051 hektarlık orman arazisini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na verdi. Sinop Nükleer Karşıtı Platform’un verdiği bilgilere ve paylaştığı fotoğraflara göre bölgede 2013 Mayıs ayından beri büyük bir orman kıyımı yaşanıyor.

BARTIN
Bartın’da termik santral planı doğal orman alanında. Bartın’da planlanan Hema Entegre Termik Santrali; toplam 380 hektarlık doğal orman alanları üzerine kurulmak isteniyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de de termik santral projesi orman alanı içinde. Çanakkale’de kurulması planlanan CENAL termik santralinin nihai ÇED raporunda kömürlü termik santralin kurulacağı alanın Rafet Ataov Özel Orman Sahası içinde kaldığı belirtiliyor.
Çevre tahribatı yaratan projelere karşı kampanya yürüten Greenpeace, “ Bugün Türkiye’de kurulması planlanan üç nükleer santral sahası için de ormanlık alanlar belirleniyor; pek çok termik santral projesi de yine orman alanı içinde ve kamu yararı gerekçesiyle bu ormanlar tahrip ediliyor, 3. Köprü İstanbul’un kalan son orman alanlarının üzerine inşa ediliyor. Dünya Ormancılık günü, şunu bir kez daha hatırlamamıza vesile olmalı: Ormanlar bütün bir ekosistemdir ve bir yerde ormanları yok edip başka bir yerde ağaç dikilerek, dünyanın dengesine verilen zarardan geri dönülemez” dedi. (Radikal)

Türkiye, 12 yılda işte bu kadar orman kaybetti

3. köprüdeki orman tahbiratı uzaydan da görülüyor