@omererbil

Koruma Kuruluna göre Galataport eşsiz fırsat!

Koruma Kuruluna göre Galataport eşsiz fırsat!
Koruma Kuruluna göre Galataport eşsiz fırsat!
Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Kruvaziyer limanı için 2012 yılında aldığı kararda Galataport projesi için 'Tarihi Tophane Meydan Düzenlemesi' için eşsiz bir fırsat ifadedesi kullanılmış.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na göre Galataport projesi ‘’Tarihi Tophane Meydan Düzenlemesi’’ için eşsiz bir fırsatmış. Yanlış okumadınız Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Kruvaziyer limanı için 2012 yılında aldığı kararda aynen bu ifadeyi kullanıyor. Oysa Galataport projesi ile 1.2 km sahil bandına 22 metre yani 7 katlı otel, alışveriş merkezleri yapılarak tarihi Tophane meydanı ile deniz ilişkisi tamamen koparılacak. 

Danıştay İdari Davaları Genel Kurulu en son Galataport ile ilgili bilirkişi tespit edilerek yürütmenin durdurulması istemli davanın yeniden görüşülmesini istemişti. Kamuoyunda yürütmeyi durdurma kararı verildi şeklinde algılanan karar, aslında yeniden yargılamanın önünü açtı. Davaya en çok etki etmesi beklenen İstanbul 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarıdır. Koruma Kurulu Özelleştirme İdaresi’nce yapılan davaya konu 1 /5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili görüş bildirmişti. 19.09.2012 tarihli görüşünde plan olumlu bulunmuş, alanın tarihsel kimliğinin korunması için de şu değerlendirme yapılmıştı… 

-18. Yüzyıl başlarından itibaren İstanbul Saray ve yönetim merkezinin kentin gelişmesine paralel olarak Tarihi Yarımada’dan Boğaziçi sahillerine yayılması ile Tophane Meydanı devletin resmi protokol alanı olarak düzenlenmiş, yabancı devlet büyükleri törenlerle burada karşılanmış, ülkenin ve başkentin prestijli giriş kapısı olarak kullanılmıştır. 

-Günümüzde de Tarihi Yarımada – Sarayburnu – Topkapı Sarayı’nın Marmara denizine açılan manzarası ile Pera bölgesinden en etkileyici şekilde algılandığı noktasıdır. İstanbul’un fethinden imparatorluğun son dönemine kadar inşa edilmiş Osmanlı anıtları ile bezenmiş ‘Denize açk meydan özelliği ile Osmanlı mimarlığının bir açık müzesi niteliğindedir. 

-Tophane-i Amire binası, Kılıç Ali Paşa Cami, Tophane Çeşmesi, Nusretiye Cami, Tophane Kasrı ve saat kulesinin sınırları ve tarihi meydan karakterini belirlediği kentsel alan eşsiz bir değerler topluluğudur. 

Anıtsal meydanın günümüzdeki tek sorunu 1960’lı yıllarda dönemin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilen Salıpazarı ofis ve depo tesisleri yapılardır. Antrepo yapıları kentsel mekanın özgün tarihi karakterini zedelemiş, tarihi Tophane meydanının denizle bağlantısını koparmıştır. 

-Kurulumuz Kruvaziyer Liman olarak yeniden tasarlanmasını olumlu değerlendirerek, plan çalışmasının liman ve tarihi Tophane meydanı düzenlemesi için eşsiz bir fırsat olduğu görüşündedir.