@idrisemen

Munzur Vadisi neden 'Dünya Mirası' olmalı?

Munzur Vadisi neden 'Dünya Mirası' olmalı?
Munzur Vadisi neden 'Dünya Mirası' olmalı?
Tunceli Üniversitesi Munzur Vadisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için gerekli kriterlere sahip olduğunu belirten bir rapor hazırladı.
Haber: İDRİS EMEN - idris.emen@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Tunceli Üniversitesi Munzur Vadisi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için bir rapor hazırladı. Munzur Vadisi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için gerekli kriterlere sahip olduğu belirtilen raporda Munzur Vadisi’nin doğal yaşamı hakkında bilgiler yer alıyor.

Raporda Munzur Vadisi ile ilgili tespitler şöyle:

- Yaşayan veya yok olan bir kültür geleneğinin veya uygarlığın istisnai, ender rastlanan bir temsilcisi olması: "Çok eski inanç merkezlerine dair kalıntılar vadi boyunca korunmuş olup, vadinin Tunceli tarafına yakın Ana Fatma gözeleri kutsal mekan olarak tüm yöre halkı tarafından günümüzde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Munzur Vadisi içinde bulunan Halvori gözeleri de bu inanç merkezlerinden biridir."


- Özellikle geri dönülmez bir değişimin etkisi altında hassaslaşmış olan çevre ile insan etkileşiminin veya bir kültürün/ kültürlerin temsilcisi olan, geleneksel insan yerleşimi, arazi kullanımı veya deniz kullanımının istisnai bir örneği olması: ‘’Dersim’e ilk yerleşenlerce de kullanıldığı bilinen Oyma Odalar, Mağara, Sunak ve Delikli Taş’ların Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunması, birinci derece arkeolojik SİT alanı olan Efkar Tepesi Ören Yeri ile Şahverdi Arkeolojik SİT Alanı Munzur Vadisi içinde bulunmakta."


- Kara, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemleri; hayvan ve bitki topluluklarının evrim ve gelişiminde devam eden önemli ekolojik ve biyolojik süreçleri sunan istisnail örnekleri sunması: "Munzur Vadisi’nin doruklar bölgesinde 2 bin-3 bin metrelik zirvelerde, buzun yataklarının erimesiyle ve çöküntü alanlarının suyla dolması sonucunda oluşmuş küçük buzul ve krater gölleri bulunmakta. Bu göller Karagöl, Şer, Dilincik ve Mercan Gölleri adlarıyla bilinir. 21’i yöreye özgü endemik türler olmak Munzur Vadisi’nde 1283 bitki türü bulunmaktadır. Munzur Vadisi’nde Ayı, kurt, vaşak, porsuk, tilki, su samuru, tavşan, sincap, çengel boynuzlu dağ keçisi, keklik, ur keklik, alabalık gibi canlıların bulunmakta."

- Bilim veya koruma açısından istisnai evrensel değere sahip tehlike altındaki türleri içeren yerler de dahil, biyolojik çeşitliğin yerinde korunması için en önemli ve dikkat çeken doğal habitatları içermesi: "Munzur Vadisi’nde huş, meşe, karaardıç, kadranardıcı, ceviz ağacı, söğüt, kavak çınar, sakızlık, dışbudak, barut ağacı, sumak, perukağacı, asma, kartopu, ve titrek kavak gibi ağaç türleri bulunmakta."


  http://www.radikal.com.tr/129822012982202

  YORUMLAR
  (2 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Tunceli Üniversitesi - user394017

  Bu üniversite Sünni inancı da araştırmalıdır. Örneğin, Kuran'da 5 vakit namaz olmadığı halde, Sünniler niye 5 vakit uyguluyorlar. Bakara 185'te ki oruç şarta bağlandığı halde niye tutuyorlar; O şart gerçekleşmiyor ki. Bakara 184'te ki orucu ne yaptılar. Kuran'da "vudü" olarak geçen, Farşça; abdest, uygulamasını niye çağa uydurmuyorlar; her evde sofben varken niye sadece ayak yıkanıyor. Vücudu tümü ile yıkamak daha kolay ve rantabl değil mi. Kısacası Bu üniversite, yetkilileri Aleviliği Alevilere bıraksın kendi inançlarını bir araştırsınlar.

  İnanç Merkezi Nedir? - user394017

  Bu raporu hazırlayan Sn. Üniversite Kişileri, Önce inanç merkezi nedir; bunu bir araştırıp örenmeleri gerekirdi. Munzur Vadisi'sin de inanç merkezi yoktur. Açıklanan Ana Fatma Ziyareti, Halburi Gözeleri ziyaret yerleridir. Buralar da insanlar bir araya gelerek kurbanlarını keser, lokmalarını dağıtırlar. Belirtilen yerlerden kaynaklanan bir inanç yoktur. Bu yerleri kutsal yapan şey farklılıklarıdır. O farklılıklar; Ana Fatma'nın maden suyu özelliği, Halburi Gözeleri'nin ise Munzur Kenarında bir doğa harikası özelliğidir Bu durum tüm Alevi coğrafyasında da böyledir. Güzel ve ilginç yerler kutsanmıştır, yani değer verilmiş, diğer doğal yapılardan farklı kılınmışlardır.Yoksa ana Fatma'nın o bölgeye gelmediği herkes tarafından bilinmektedir. Dünya da tüm güzel doğal yerler için mutlaka bir kutsanma vardır ve bu efsaneler ile de yaşam bulur; Bu sadece Munzur Vadisi'ne veya Alevilere ait bir özellik değildir. Üniversite'nin önce Aleviliği-Ehlibeyt inancını araştırması gerekmekte; Hadis değil, Kuran ışığın da...