@omererbil

Parsel parsel Emirgan gerçeği: Doğal SİT!

Parsel parsel Emirgan gerçeği: Doğal SİT!
Parsel parsel Emirgan gerçeği: Doğal SİT!
Emirgan Korusu'nun komşuluğunda imara açılan hazineye ait 6 parselden bazılarının Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 1. Derece doğal sit alanında kaldığını aleni belirtiyor.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Emirgan Korusu’na bitişik hazineye ait 6 parselin imara açılması büyük tepki çekiyor. Hazine arazisine ait parseller Emlak GYO tarafından satın alınmış şimdi de imara açılıyor. 2006 yılında Turizm Alanı ilan edilen araziler hem doğal sit hem de Boğaziçi ön görünüm sınırları içinde. 2012 yılında plan notlarında yapılan değişiklikle emsali de artırılan parsellerin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen özelliklerini kelimesi kelimesine yayınlıyoruz. 
İşte Emirgan’da imara açılan parsellerin durumu;

1-) 1352 ada, 7 parsel no.lu taşınmazın ön görünüm alanında kalan kısmı için; 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli, Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının, 13.06.2011 onanlı sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında; “Park alanı” olarak ayrılmıştır. Bu kısımda hiçbir inşaat yapılamaz. Geri görünüm alanında kalan kısmı için ise; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Müdürlüğünce 09.05.2006 onay tarihli, 1/1000 ölçekli, İstinye Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Uygulama Planında; “Turizm Tesis Alanı” olarak ayrılmıştır. (Kaks: 1,00, Hmaks:9,50m.)

2-) 360 ada, 3 parsel no.lu taşınmazın ön görünüm alanında kalan kısmı için; 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli, Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının, 13.06.2011 onanlı sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında; “Park alanı” olarak ayrılmıştır. Bu kullanımlara ayrılan parsellerde korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir yapı yapılamaz. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır. Geri görünüm alanında kalan kısmı için ise; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Müdürlüğünce 09.05.2006 onay tarihli, 1/1000 ölçekli, İstinye Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Uygulama Planında; Boğaziçi alanı, geri görünüm bölgesi, silüet alanı içinde, kısmen “Park”, kısmen “Yol”, kısmen Kaks: 1,00 (brüt alandan), H:9,50m. yapılanma şartlarında “Turizm Tesis Alanı” olarak ayrılmıştır. 3-) 360 ada, 64 parsel no.lu taşınmaz: 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının 13.06.2011 onanlı sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında “Park” Alanında kalmaktadır. Hiçbir inşaat yapılamaz.

4-) 380 ada, 17 parsel no.lu taşınmaz: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Müdürlüğünce 09.05.2006 onay tarihli, 1/1000 ölçekli, İstinye Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Uygulama Planında; kısmen “1.DERECE DOĞAL SİT ALANI”, kısmen de KAKS:1.00, Hmaks:9,50m. yapılanma şartlarında “TURİZM TESİS ALANI” lejantında kalmaktadır. Söz konusu parsel kısmen de 29.07.2003 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında; kısmen “Yol”, kısmen “Park”, kısmen de Taks:0,15, Kaks:0,35, Hmaks:6,50m. yapılanma şartlarında “Konut” alanında kalmaktadır.

5-) 380 ada, 18 no.lu parsel; Kültür ve Turizm Bakanlığınca 09.05.2006 tarihli, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İstinye Turizm Merkezi Nazım ve Uygulama İmar Planlarında, kısmen “1.DERECE DOĞAL SİT ALANI”, kısmen de KAKS:1.00, Hmaks:9,50m yapılanma şartlarında “TURİZM TESİS ALANI” lejantında kalmaktadır.

6-) 380 ada, 38 no.lu parsel; Kültür ve Turizm Bakanlığınca 09.05.2006 tarihli, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İstinye Turizm Merkezi Nazım ve Uygulama İmar Planlarında; KAKS:1.00, Hmaks:9,50m yapılanma şartlarında “TURİZM TESİS ALANI”, “YOL ALANI” ve “EĞİTİM TESİSLERİ ALANI” lejantlarında kalmaktadır.