Sarpıncık RES'in ÇED raporu iptal edildi

Sarpıncık RES'in ÇED raporu iptal edildi
Sarpıncık RES'in ÇED raporu iptal edildi
İzmir İdare Mahkemesi, Karaburun'da yapılmak istenen Sarpıncık RES' karşı 55 kişinin açtığı davada 'iptal' kararı verdi. Bölgedeki sivil toplum örgütleri yarımadanın yüzde 70'inin RES'lere tahsis edildiğinin bununda yarımadanın ekolojisine ve bölge sakinlerinin yaşantısına büyük bir tehdit olduğunu belirtiyor.
Haber: SERKAN OCAK - serkan.ocak@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL-Karaburun’da  toprakların yüzde 70’i rüzgâr santrallerine tahsis edilmesi yıllardır tartışılıyor. Yöre halkı yarımadanın yaşam alanlarını, sağlığını, doğayı, yaban hayatını korumak için mücadeleye başladı. Bir taraftan eylemler yapılırken bir taraftan da hukuk mücadelesi sürüyor. Çevre ve Ekoloji Hareketi (ÇEHAV) avukatlarının gönüllü yürüttüğü hukuk mücadelesinde bir dava daha kazanıldı. 55 kişinin açtığı davada Çalık Enerji’ye ait ‘Sarpıncık RES’ (Rüzgâr Enerji Santrali) projesinin ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı’  İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme, kararında şunlara vurgu yaptı: “Dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu işlemle ‘ÇED olumlu’ kararına konu projenin yer aldığı Karaburun Yarımadası’nın doğal yapısı, coğrafik konumu, projenin yer aldığı Yarımada’da bulunan mevcut rüzgar türbinlerinin kümülatif olarak çevre etki değerleri dikkate alındığında, yeni bir projenin daha bu alanda faaliyete geçmesinin özgün bakir alanlar içeren ve oldukça zengin bir biyoçesitliliği barındıran yarımadada yaşayan canlıların sığınacağı başka bir yaşam alanı bırakmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamıştır…”

İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Karar, RES projelerinde, bölgedeki diğer RES projeleri de dikkate alınarak, kümülatif etki değerlendirmesi yapılması gerektiğini söyleyen Türkiye’deki ilk karar olması bakımından da önem taşıyor. Karaburun Kent Konseyi daha önce yaptığı toplantılarda verilen hukuk mücadelesinin yurttaşlar üzerinden yürütülmesine karar vermişti. Yarımada’da yapılan RES yatırımlarının ölçüsüz ve adaletsiz olduğu savunuluyordu. Sarpıncık RES için daha önce de eylemler yapılmış, açılan davalarda  ‘durdurma’ kararı alınmıştı.

11 DAVA DEVAM EDİYOR 

Karaburun Yurttaş Davacıları ve Karaburun Kent Konseyi yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Karaburun Yarımadası’nda kurulu RES’lere ilave olarak kurulacak yeni bir santralin Karaburun’un ve Sarpıncık-Hasseki bölgesinin sahip olduğu doğal, kültürel, ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacağı açık. Bu nedenle, Sarpıncık RES Projesiyle ilgili ÇED sürecinin her aşamasında itirazlarımızı bakanlığa ilettik. Şimdi mahkemenin bu iptal kararına rağmen,  yeni bir ÇED süreci yürütülerek yeniden ‘ÇED Olumlu’ kararının verilmesi halinde yetkililer hakkında mahkeme kararlarını uygulamamak nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız.” Karaburun Yarımadası’nda RES yatırımlarına karşı açılmış 11 dava halen devam ediyor.