@idrisemen

Termik bir şarkı: Tat kalmadı!

Termik bir şarkı: Tat kalmadı!
Termik bir şarkı: Tat kalmadı!
Konya-Karaman'a yapılması planlanan 6 termik santrale tepki veren Karaman Ekoloji Derneği, 'Şarkıların tadı kalmadı' adlı bir klip hazırladı. 'Gelecekte bir gün bir prova esnasında' başlığıyla başlayan klip, termik santral sonrası bölgede yetişen burçak, buğday, arpa ve kirazdan sonra bu bitkilerin yer aldığı şarkılarda da tat kalmayacağını anlatılıyor.
Haber: İDRİS EMEN - idris.emen@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL – Rüzgâr erozyonu sebebiyle çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Konya Karapınar Kapalı Havzasında erozyona karşı 1960 yılında çeşitli çalışmalar başlatıldı. 50 yıldan fazla süren çalışmalar sonucunda Karapınar’da zirai üretim artı, bunun sonucunda Konya bölgesinde sanayi de gelişti. Ancak Karapınar havzasında zengin linyit yataklarının bulunması üzerine, bölgede toplamda 5 bin 400 megavat (Mw) güç üretecek termik santrallerin kurulması için 2013 yılında hazırlıklar yapıldı. Termik santrallere yakıt sağlamak amacıyla 1 milyar 800 milyon ton linyit çıkarılması için bölgede üç kömür ocağı kurulması planlandı.  2014 yılında Konya-Karapınar ve Karaman Akçaşehir havzalarında linyit ocağı kurulması için 3 kömür ocağına ruhsat verildi. Karaman-Akçaşehir’de kurulacak kömür santralinin yer altı sularını kurutacağını ve Karapınar Kapalı Havzasında yapılan tarımın olumsuz zarar göreceğini savunan bölge halkı ÇED olumlu kararının iptal edilmesi için Konya Birinci İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

BİLİRKİŞİ ÇED RAPORUNU EKSİK BULDU

İtirazı değerlendiren mahkeme davayla ilgili bilirkişi incelemesi istedi. 17 Kasım 2014 tarihinde incelemede bulunan bilirkişi heyeti bir rapor hazırlayıp mahkemeye sundu.  Bilirkişi incelemesi maden üretim projesinin madencilik uygulamaları açısından kabul edilebilir olmadığını belirterek ÇED Olumlu kararı sakatlayıcı nitelikte buldu. Bilirkişi incelemesinin dikkate alan Konya 1. İdare Mahkemesi ÇED Olumlu Kararını hukuka aykırı bularak ÇED Olumlu Kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TERMİK SANTRALE KARŞI ŞARKILI EYLEM

Mahkeme’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararından sonra Konya-Karapınar havzasına yapılacak termik santralli engellemek için Karaman Ekoloji Derneği kuruldu. Dernek Termik santral projesini ilginç bir yöntemle protesto etti. Dernek, ‘Şarkıların tadı kalmadı’ adlı bir klip hazırladı. ‘Gelecekte bir gün bir prova esnasında’ başlığıyla başlayan klip, termik santral sonrası bölgede yetişen burçak, buğday, arpa ve kirazdan sonra bu bitkilerin yer aldığı şarkılarda da tat kalmayacağını anlatılıyor. Klipte yer alan sanatçıların gönüllü destek verdiğini söyleyen Karaman Ekoloji Derneği ikinci başkanı Merih Ünver Termik santralin bölgede yaratacağı olumsuzlukları şu şekilde anlattı: ‘’Karaman bölgesi Türkiye elma üretiminin ortalama yüzde 20’sini üretiyor. Konya-Karaman bölgesi Türkiye’nin tahıl ambarı niteliğinde. Bu bölgede yeraltında bulunan linyit kaynaklarına dayalı 6 Termik santral yapılması planlanıyor. Bu bölge çukurda bir alan olduğu için termik santral bölgenin tarımına, su kaynaklarına ve havasına ciddi zararlar verecektir. Bu duruma karşı direniyoruz. Bu bölgede yaşayan insanların sağlığı ve tarım faaliyetleri için termik santral projesine karşı çıkıyoruz. Tepkimizi şarkılarla dile getirdik. Klipte yer alan sanatçılar, klipi çeken arkadaşlar herkes bu projede gönüllü yer aldı."