Tüketim çılgınlığı küresel ısınmayı tetikliyor

Tüketim çılgınlığı küresel ısınmayı tetikliyor
Tüketim çılgınlığı küresel ısınmayı tetikliyor
Worldwatch Institute'ün raporuna göre, özellikle tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor

Merkezi Washington’da bulunan çevre araştırmaları enstitüsü "Worldwatch Institute" tarafından yayınlanan raporda, iklim değişikliğinin yol açtığı krizle mücadele alanında son senelerde ümit verici çabalara tanık olunduğuna, fakat büyüme ve tüketimcilik esasına dayalı kültürü aynen muhafaza ederek teknolojik ve politik değişiklikler yapmanın tutarlı bir davranış olmadığına işaret edildi.

Sanayi ülkelerinde tüketim harcamalarının gayrisafi iç hasılanın yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğu hatırlatılan raporda, "ekonominin sürdürülebilir olması için insan toplumlarının kültürel değerlerini değiştirmesinin elzem olduğuna" dikkat çekildi ve bu bağlamda, "özellikle tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiği" vurgulandı.

Rapora göre, dünya nüfusu 2006 yılında hizmet ve mal almak için 30 trilyon dolardan fazla para harcadı. Bu rakam, son 10 yılda yüzde 28’lik artış anlamına geliyordu. Bu tüketim çılgınlığı, ham madde ve enerji tüketimini körükledi. Bugün yeryüzündeki her insan, ortalama bir Amerikalı gibi günde 88
kilo muhtelif mal tüketse, gezegenimiz bugünkü nüfusun beşte biri olan ancak 1,4 milyar insanın karnını doyurabilir. (dış haberler)