"26 Haziran Uluslararası İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü"

"26 Haziran Uluslararası İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü"
"26 Haziran Uluslararası İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü"
- Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları "26 Haziran Uluslararası İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü" dolayısıyla bir açıklama yaptı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları, "26 Haziran Uluslararası İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü" dolayısıyla bir açıklama yaptı.

"26 Haziran Uluslararası İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü" dolayısıyla İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır Temsilciliği, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, İstasyon Meydanında ortak basın açıklaması düzenledi.

Grup adına konuşan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır Temsilcisi Barış Yavuz, işkencenin bireyin bedensel ve ruhsal bütünlüğünü bozarak itiraf amaçlı bir şiddet uygulaması olduğunu ve başta işkence görenlerin yakınları olmak üzere tüm topluma verilen bir gözdağı olarak kullanıldığını söyledi.

İşkence ve kötü muamelenin bir insanlık suçu olduğunu söyleyen Yavuz, şöyle konuştu:

" Çocuk hapishanelerinde çocuklar, cinsel istismarına ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Bizler işkencesiz bir gelecek istiyoruz. İşkencenin önlenmesi için kişinin yaşam hakkına, bedensel ve zihinsel bütünlüğüne saygı gösterme ve korumanın temel ilke olarak kabul edilmesini talep ediyoruz. Toplumsal gösterilerin dağılmasında kullanılan ve bileşimindeki maddelerin insan ölümlerine ve sakatlanmalarına yol açan biber gazının ve her türlü toz ve gaz kullanımının yasaklanmasını talep ediyoruz."