Diyarbakır'daki "Kürdistan Alimler Buluşması" çalıştayı

Diyarbakır'daki "Kürdistan Alimler Buluşması" çalıştayı
Diyarbakır'daki "Kürdistan Alimler Buluşması" çalıştayı
- Sonuç bildirgesinden: - "Günümüzde İslam dışı fikri akımlar ve İslami hükümleri yanlış yorumlamaktan beslenen gruplar İslam alemine her zamankinden fazla zarar veriyor. Bunlarla yapılacak mücadele ilim yoluyla olmalıdır"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'daki "Kürdistan Alimler Buluşması" çalıştayı sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Alimler ve Medreseler Birliği'nce (İTTİHAD) bir sosyal tesiste gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirgesi Kürtçe , Türkçe ve Arapça okundu.

Bildirgeyi okuyan İTTİHAD üyesi Suat Yaşasın, alimlerin insanları Allah'ın diniyle tanıştırmak, davet ve irşatta bulunmak mesuliyetinin olduğunu belirterek, İslam ümmetinin durumunun alimlerin daha çok çalışması, toplumsal cehalet, ihtilaf ve fakirlikle mücadele etmede rol üstlenmesi gerektirdiğini gösterdiğini ifade etti.

"Müslüman kavimler içinde emperyalistlerin zulmüne en fazla uğrayan kavimlerden birinin, İslami ve insani hakları elinden alınan Kürt kavmidir" diyen Yaşasın, şunları kaydetti:

"Müslüman Kürtlerin gasp edilmiş İslami ve insani haklarına kavuşmasını sağlamak, İslami yaşantıdan uzaklaşmasını önlemek, gayrı İslami fikir, düşünce ve akımlara kapılmasının önüne geçmek Kürdistan ulemasının en önemli görevidir. Günümüzde İslam dışı fikri akımlar ve İslami hükümleri yanlış yorumlamaktan beslenen gruplar İslam alemine her zamankinden fazla zarar veriyor. Bunlarla yapılacak mücadele ilim yoluyla olmalıdır."

"Kendi döneminde İslam birliğini sağlayarak emperyalist güçlere karşı ümmeti yekvücut büyük bir kuvvet haline getiren Salahaddin Eyyubi'nin bu mirasını diriltmek, torunları olan günümüz ulemasının kaçınılmaz görevidir" ifadelerini kullanan Yaşasın, Kürtlerin ümmetin vahdetini yeniden sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu savundu.

Bunu harekete geçirecek olan gücün medreseler ve ulemalar olduğunu aktaran Yaşasın, şunları dile getirdi:

"Kürdistanın her bir tarafındaki medreselerin tümü üst bir çatı ve konuma kavuşmalıdır. Ana hedefin kısa vadede ortak müfredat, müşterek çalışma, kolektif duruş ve tutum belirleme, talebe mübadelesi gibi seri adımların atılmasında ortak irade beyanında bulunuldu. Bundan sonraki adım olarak bu buluşmanın inisiyatife dönüşmesi kararlaştırıldı."