Dünya Palyatif Bakım Günü

Dünya Palyatif Bakım Günü
Dünya Palyatif Bakım Günü
- Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fatih Mehmet Aslan, Dünya Palyatif Bakım Günü ile toplumda palyatif bakım hizmetlerinin önemi hakkında farkındalık kazandırılması amaçlandığını söyledi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fatih Mehmet Aslan, Ekim ayının ikinci Cumartesi gününün Türkiye ve Dünya 'da  ''Dünya Palyatif Bakım Günü'' olarak belirlendiğini ve toplumda palyatif bakım hizmetlerinin önemi hakkında farkındalık kazandırılması amaçlandığını söyledi.

Aslan, yaptığı açıklamada, insan ömrünün giderek uzadığını, buna paralel olarak yaşlı ve kronik hastalıkları olan nüfusun da giderek artığını belirtti.

Aslan, bu artış, beraberinde yeni fark edilen ve son yıllarda oluşturulmaya başlanan palyatif bakım ünitelerinin doğmasına neden olduğunu kaydetti.

Gelişmiş ülkelerde yaygın olmasına karşın, Türkiye'de palyatif bakımın yıllarca ihmal edildiğini vurgulayan Aslan, şöyle dedi:
"Palyatif bakım üniteleri ülkemizde yeni yeni kurulmaya başladı. Palyatif bakım ile ciddi hastalığı olan kişilerde başta ağrı olmak üzere stres veren diğer şikayetlerinin giderilmesi ve sorunların çözümlenmesi amaçlanmaktadır."

 Dünya Sağlık Örgütü'nün, palyatif bakımı "Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım" olarak tanımladığını ifade eden Aslan, bu tanımlamaya göre palyatif bakımın yeni tanım aldığını, tedavi sürecinde ve terminal dönemde olan hastalara uygulanmakta ve dört temel hedef ortaya koymakta olduğuna dikkat çekti.

Palyatif bakım ünitelerinin sıklıkla kanser hastalarına hizmet verdiğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Ancak verilen hizmet aynı zamanda hasta yakınlarını da kapsamaktadır. Zira bir taraftan hastanın şikayetleri giderilmeye çalışılırken, diğer taraftan hasta ve yakınlarının karşılaşabileceği diğer kaygılar ve sorunlar topluca değerlendirilmekte ve çözüm üretilmeye çalışılmaktadır."