Kürtlerin nüfusu 11 milyonda İstanbul'da 2 milyon Kürt yaşıyor

Kürtlerin nüfusu 11 milyonda İstanbul'da 2 milyon Kürt yaşıyor
Kürtlerin nüfusu 11 milyonda İstanbul'da 2 milyon Kürt yaşıyor
Türkiye'de kendini 'Kürt' ve 'Zaza' olarak tanımlayan ve/veya anadili 'Kürtçe' ve 'Zazaca' olan kişilerin yetişkin nüfusa oranı yüzde 13,40'ta. İstanbul, yaklaşık 1.9 milyonla dünyadaki en büyük Kürt nüfusunu barından şehir niteliğini de taşıyor
Haber: BEKİR AĞIRDIR / Arşivi

KONDA, 2006 Eylül ayında, Türkiye’nin etnik köken ve din/mezhep inanç gruplarına göre dağılımlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen BİZ KİMİZ?/Toplumsal Yapı Araştırması gerçekleştirmiş (www.konda.com.tr internet adresinden edinilebilir) ve araştırmanın özet bulguları Milliyet Gazetesi’nde 1926 Mart 2007 tarihlerinde yayımlanmıştı. Bu araştırma 79 ilin, 488 ilçesine ait, 2685 mahalle ve köyünde 47 bin 958 denekle görüşülerek yapılmıştır.
Yeni Türkiye’yi anlamak çabası ve amacıyla yapılan bu araştırmaların ikincisi 2008 Nisan ayında gerçekleştirilmiştir. BİZ KİMİZ?/ Hayat Tarzları Araştırması, 26 alt bölgeyi temsilen 41 ilin, 328 ilçenin, 1188 mahalle ve köyünde 6 bin 482 denekle görüşülerek gerçekleştirilmiştir.
Hayat Tarzları Araştırması ile değerler-algılar-beklentiler-korkular11 gündelik hayat pratiği ve beş ayrı ülke sorunu hakkında fikirler öğrenilerek Türkiye’deki farklı hayat tarzları kümelenmeleri ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu araştırmanın tüm bulguları henüz yayımlanmamış fakat bazı özel analizlerden olan VAROŞLAR raporu 2328 Kasım 2008 tarihlerinde Radikal gazetesinde yayımlanmıştır. İlgilenenler bu raporu da KONDA web sitesinden indirebilirler.
Her iki araştırmada da deneklere “kendilerini ait hissettikleri etnik kökenler”, “anadilleri” ve “kendilerini ait hissettikleri din ve mezhep inanç grupları” soruları sorulmuştur. KÜRTLER raporu her iki araştırmanın veri ve bulgularından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Fakat raporun amacı yalnızca bulguları sunmak değildir. Yapılan birçok araştırmanın ortak bulgularından yola çıkılarak ülkemizin en yakıcı sorunu olan Kürt sorunu hakkında, bilgilere dayalı genel ve siyasi bir analiz yapmaktır. Dolayısıyla raporun bilimsel olmak kaygısından çok, siyasi yorumlar ve öneriler sunma kaygısı vardır. Bu nedenle de yazdıklarımız siyasi tartışmalara açıktır.

İki araştırma
Her iki BİZ KİMİZ araştırmasında da etnik köken ve mezhep dağılımları araştırma hata payları içinde binde oranlarda farklılıklarla aynı çıkmıştır.
Eylül/2006’daki gerçekleştirilen ‘Biz Kimiz?’ araştırmasında, deneklere “Hepimiz Türk vatandaşıyız, ama değişik kökenlerden, yörelerden olabiliriz. Siz kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz?” diye sorulmuştur. Deneklerin yüzde 8,6 sı bu soruyu ‘Kürt’, yüzde 0,41 i ‘Zaza’ diyerek cevaplamıştır. Aynı çalışma içinde sorulan ‘Anadiliniz, annenizden öğrendiğiniz diliniz nedir?’ sorusunu ‘Kürtçe’ diye cevaplayanların bir kısmı, bu sorudan daha önce sorulan kimlik sorusunu ‘Kürt’ dışında farklı bir sözcükle cevaplamıştır. Bu ve benzer çelişkili cevap verenleri, KONDA Kürt olarak kabul etmiştir. Benzer işlem Zaza ve Zazaca cevabı verenler içinde yapılmıştır. Bu düzeltmelerden sonra, Türkiye de, kendini ‘Kürt’ ve ‘Zaza’ olarak tanımlayan ve/veya anadili ‘Kürtçe’ ve ‘Zazaca’ olan kişilerin, yetişkin nüfusa oranının yüzde 13,40 olduğu belirlenmiştir.

YARIN: Kürtler eğitimsiz, kalabalık hanelerde az gelirle yaşıyor, işsizlik yoğun

Kürtlerde iç göç oldukça yüksek oranlardadır. Hem bölgedeki terör ve şiddet hem de işsizlik başta olmak
üzere bölgedeki gündelik hayatın dayanılmaz boyutlarda oluşu ile göçün daha da artacağı söylenebilir. Göç ve doğurganlık oranının yüksekliği ile beraber düşündüğümüzde hem
Kürtlerin sayısı hem de başta
İstanbul olmak üzere batı bölgelerindeki Kürtlerin oranları yakın gelecekte artmaya devam edecektir.

Birçok nüfus sayımı verilerine göre, Kürtlerin daha yoğun oturduğu illerdeki hane halkı sayısının çokluğu ve bu illerdeki yaş grubu sayıları Kürt ailelerin çocuk sayısının diğerlerine göre daha fazla olduğunu göstermektedir. KONDA, 2000 yılı nüfus sayımı verilerinden yola çıkarak yaklaşık bir hesaplama yapmıştır. Türkiye de yaşayan Kürtlerin ve Zazaların toplam (çocuklar dâhil) sayısının genel nüfusa oranı % 15,7’dir. Bu hesaplamalara göre, 2007 yılı sonunda, Türkiye de yaşayan 70 milyon 506 bin kişiden araştırma hata payı içinde olmak kaydıyla 11 milyon dolayındaki kişi, kendini
Kürt ve Zaza kabul etmektedir.
İkinci tabloda görüldüğü gibi Kürtlerin yüzde 66’sı Kuzeydoğu, Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşarken yüzde 34’ü tüm ülkeye yayılmıştır.
Bölgesi dışında en yüksek oranda ve sayıda Kürt İstanbul’da yaşamaktadır.
Bir başka deyişle İstanbul nüfusunun yüzde 14,8’i (yaklaşık 1,9 milyon)
Kürtlerden oluşmaktadır.


  http://www.radikal.com.tr/91365091365045

  YORUMLAR
  (45 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Sanki her insan 100de 100 Türk veya Kürt... - Erhanbassar

  Yahu 2-3 milyon Kürt Türk akraba olmuş .Ailece bağlanmış biz hala ayrım yapmaya çalışıyoruz. Bu insanlar ne olacak peki? Anadolunun 1923 yıllarına bakıyorsun Kürtler yalnızca güneydoğuda ondada %30 yine Türkçe konuşuyor Kürt Türk Arab.... karışmış Atalarımız ne demiş?? Türk Kürt gardaştır demiş hemde birbirine benzeyen Din Gardaşıdır Anadolu nüfusu çoğunluğu Türklerden oluştuğu için %85-%88 Türkler ön plana çıkmış Devlet ona göre şekillenmiş Türk Milleti ondan denmiş... Vay onu diyen senmisin bu öfke niye? Anadolunun her kapısı Kürt kökenlilere açık değilmi? Daha doğrusu kimlik sorulmuşmu hepsi bizden demişiz Siz eğer şimdi bile benim kökenim şu diyorsanız Kürtlerin nüfusu 20m hatta 25m diyorsanız ..Asimilemi olmuşunuz? haksızlığamı uğramışınız? Aksine Türkleri asimile etmişiniz 12.5 kat daha fazla nüfusa sahip olmak ne demek her birinin 20 çocuğumu var Kürtlerin? Türk milleti kavramını ırkçı olarak anlayan kişiler ırkçıdır Bu Milletin içinde çerkeside vardır Alevilerde vardır Bulgarlarda vardır Sanki her insan 100 de 100 Türk veya Kürt ... Türk kavimleri var tarihte çoğu karma karışık. Orta Asyadan göçenler belki tamam Türktür ama ondan sonra Karışıma girmiş her insanla Hepimiz 100de 100 Türk olsak çekik gözlü olurduk...Kürtlerinde Arablarla akrabalığı çoktur yalanmı?

  Kürt mantığı - Erhanbassar

  İstanbulun nüfusu 11m Kürt kökenli kişilerin nüfusu 2m olsun Türkiye genelinde 20-25 milyon Kürt var diyorsunuz... istanbulu çarp 10la 110m nüfus 20m Kürt Anadoluda kaldı ki istanbulda yaşayandan çok daha fazla Türk nüfusu var..Kürtleri katlar yani Türkiyenin nüfusu kaç peki 70-75 m arası...Mantıksal tutarsızlık olmuyormu? Dünya kabul etmiş artık Türkleri...Siz hala çocuk yaparak Kürt devleti kurabilirmiyiz mantığı...Sizin mantığınız Çinlilerin aklına gelmemiş iyiki Dünya Çin imparatorluğu olurdu:))) Birde şu var siz sorun bakalım doğu dışında ki Kürtlere Türkiye bölünsünmü Kürt Türk ayrı olsunmu diye hepsi yerleşmiş akraba olmuş Irakta Kürt devleti kuruluyor zaten onun temelleri atılmış ne yapmaya çalışıyorsunuz.Bırakın şu ayrımcılığı Bir Alevi diyormu bir çerkez diyormu biz laz diyormu biz zaza diyormu ben bu Vatanın evladı değilim ben ayrı olmalıyım Türkçe konuşmamalıyım ayrı okullarda okumalıyım bayrağım ayrı dilim ayrı herşeyim ayrı olsun diye... Türk'ü yücelt ki Kürt yücelsin Kürtler eğer bir haksızlığa uğruyorsa bunun en büyük sorumlusu pkk dır doğunun gelişmesini engelleyen köyleri basan ..Kürtlere karşı antipati oluşmasını sağlayan pkk...eğer pkk olmasaydı şimdiki gibi olmazdı

  türkiyeme selam olsun - türkdadaş25

  selamlar ben erzurumdan hakan türkiyedeki kürt nüfusu hakkında bir yorum yapmak istedim türkiyedeki kürt nüfusunun 10 milyonu geçtiğine bile inanmıyorum neden başka bir azınlık topluluk nüfus konusunda bu kadar kaygısız ve telaşsızken kürt azınlıklar bu kadar kaygı ve endişe içinde artık şu gerçeği kabul edin azınlıksınız bu devlete yani türkiye cumhuriyeti devletine sığınmışsınız unutmayınki şu aziz millet şu büyük ve şerefli türk devletinden başka da sizi başka bir devlet bağrına basıp barındırmazdı hepimiz türküz hepimiz atatürküz bu aziz ay yıldızlı bayrağa sahip çıkalım dadaşlar diyarı erzurumdan selamlar

  Kürtlerin nufusu 11 milyon değildir - msp1955

  Kürtlerin nufusu abartılı bir şekilde yapılan illerin sadece %55 ini oluşturmaktadır deniyor.Ben buna bile inanmıyorum.Kaldıki 11 milyon deniyor,Yoksa türkleri,rap kökenli,şeho,bıdri ve alevileride kürtmü kabul ediyorlar?.Hadi ordan bu haber tamamen yalan.

  İstatistikler - questions

  İstatistiksel verilerin kaynağı nedir? Tamamının doğruluğundan şüpheliyim. http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno194974 haberinizde bu konuda net birşey ortaya koyamamışken şimdi net olduğu varsayılan rakamlarla karşımızdasınız.

  Kurtler kimdir! - Bigalı

  Kürtler kimdir sorusunun cevabını, Pankürdizm?i savunan Izady?den bir alıntı ile ele alalım. Izady?e göre ?Kürtler Kirmanc, Dımıli, Bahdinani, Soran ve Goran? gibi farklı kimlikler ile karşımıza çıkar. Bu farklı kimliklerin dilleri arasındaki ilişki, Fransızca ile İtalyanca arasındaki ilişki ya da daha kesin biçimde söylersek Fransızca ile Romence arasındaki ilişkiye benzer. Tıpkı Fransızca ve İtalyanca gibi artık aynı dilin lehçeleri olarak sınıflandırılmayacak kadar birbirlerinden kopuktur. Kürt kimliği ile bütünleştirilmesi hedeflenen gruplardan ?Dımıliler? ve ?Bahdinaniler? Kurmanclar tarafından ?Zazalar? olarak adlandırılırlar. Dımıliler Kurmanclardan ?Herewere? olarak söz ederler. Buna karşılık Soranlar Kurmanclara ?Zebabu? derler. Goranlar Soranlardan ?Korkora? ve ?Wawa? diye söz ederken, Soranlar Goranlara ?Maco Maco? olarak adlandırmaktadırlar. Izady?den aldığımız bu bölümde görüldüğü gibi, Fransızca ve İtalyanca veya Fransızca ve Romence gibi birbirinden farklı dilleri konuşan grupların birbirlerine karşı hiç de dost olmadıkları taktıkları lakaplardan anlaşılmaktadır. Izady ?Bunlar hiçbir zaman kendilerini Kürt, dillerini de Kürtçe olarak nitelendirmemişlerdir. Ta ki yakın zamanda Kurmanc yüksek sınıfının kendilerini Kürt, dillerini de Kürtçe olarak nitelendirilmesini sağlayan aydınlar ve dışarıdakiler (Batılılar) tarafından teşvik edilinceye kadar?? diyerek Kürt isminin Batılılarca ileri sürüldüğünü bir ?Kürt bilgini? olarak itiraf eder. Yaptığımız bu alıntılardan açıkça görüldüğü gibi Kurmanclar, Osmanlının Alevi Türkmenleri Güneydoğu Anadolu?dan sürüp çıkardıktan sonra bu bölgeye Şafi kimlikleri ile yerleştirilen gruplardır. Göçebe Kurmançlar 16. yüzyıldan sonra başlayarak dillerini ve etnilerini geliştirmişlerdir. Yüzyılımızda Kurmançlara Kürt kimliği Batılılarca ve Ruslarca yakıştırılmış ve kabul ettirilmeye çalışılmıştır. İronik bir şekilde, kendilerini Şafi Kurmanc kimliği ile tanımlayan ve yüzyılımıza kadar Kürtlüğü, ?cinlerin ve Havva?nın kızlarından doğmuş ve aynı zamanda peygamber tarafından lanetlenmiş topluluk? olarak gören Kurmanclara Kürtlük kabul ettirilmeye çalışılmış, yerleşik reaya olan Yezidi İrani Goranlar ise Kürtlük dışında kalmıştır. Osmanlı tarafından Şafi Müslüman kimliği ile öne çıkarılan Kurmanclar, Yezidi olan İranlı reaya Goranlara verilen Kürt ismi ile çağrılmak aşağılayıcı olduğu için bu kimliği reddetmişlerdir. Bu nedenle çoğunluğu oluşturan Kurmancları Kürt olarak tanımladığımızda, Kurmanclar aşağı sınıf olarak gördükleri Goranlar ile aynı kimlikte olmayı kabul etmemişlerdir. Bu durumda Kürt kimliği yaratma çabasında olanlar, başlangıçta Kurmanclara Kürtlüğü kabul ettirmek için Goranları Kürtlük dışı saymışlardır. Gerçekte ise Goranlar eski Farsça Pehlevice dilini konuşan yerleşik reaya (köylü-serf) İranilerdir. Kırmanclar ise Türk-Tatar tarihsel devrimleri sürecinde Türk kabileleri ile Anadolu?ya gelen Tacikleşmiş kabilelerdir. Selçuklunun Şafi veziri Nizamül-Mülk?ün etkisiyle Şafileşmiş Türk-Tacik göçer gruplarıdır. Dımıliler Şafi, Zazalar Alevilerdir. Kurmanclar ile birlikte bulunan Şafi Dımıliler, Gorani?ye yakın bir dille konuşurlar. Soylu Kurmanç aşiretlerin yanındaki reaya köylü-serf olan Goran-Dımıli topluluklarının beraberliği, Kurmanc-Dımıli beraberliğinin örneğini oluşturur. Sultan Yavuz?un fermanı ile Diyarbakır Beylerbeyi?nin gösterdiği yerlere yerleşen Kurmanc ve Dımıliler, Osmanlının kendilerini feodalleştirmesi ve yerleşik düzene geçirmesi ile ilkel toplumsal göçebe yapılarını aşmışlardır.

  arab nüfusu komik - erdoba

  Arab nüfusu 0,75 yani 500bin küsura tekabül ediyor bu da araştırmanın ne kadar saçma olduğunu gösteriyor sadece memleketim Mardinin şu anki nüfusu 800bin ve merkez ilçeyle 4 ilçesi Arab Urfa Siirt Antep Kilis Bitlis Batman Adana Mersin Hatay ve buralardan diğer şehirlere göçenlerle sayı 2 milyon civarındadır.