Afganlar işini biliyor!

Afganlar işini biliyor!
Afganlar işini biliyor!

BM ’nin hazırladığı bir rapor Afganistan’da yolsuzluğun maliyetinin keskin bir artış gösterdiğini, rüşvette azalma olsa da ülke vatandaşlarının yarısının işlerini parayla gördürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre yolsuzluğun ülkeye maliyeti üç yılda yüzde 40 artarak 2012’de 3.9 milyar dolara ulaştı. 2009’da halkın yüzde 58’i rüşvet verirken, bu oran 2012’de yüzde 50’ye düştü. Afganların geçen sene ödediği rüşvet oranı ülkenin gayri safi milli hasılasının iki katı. Öğretmenlere rüşvet verenlerin oranı 2009’da yüzde 16 iken 2012’de yüzde 51’e çıktı. 6700 kişi ile görüşülerek hazırlanan rapor, halkın yüzde 68’inin memurların küçük miktarlarda rüşvet almasını normal karşıladığını ortaya koydu. BBC , aktarılan bilgilerin ‘buzdağının görünen yüzü’ olabileceğine işaret etti.