'Amerikalı doktorlar işkenceye yardım etti'

ABD ’de hazırlanan bağımsız bir rapor, ‘orduya bağlı çalışan doktor ve hemşirelerin terör zanlılarına yönelik işkenceler ile zalim, insanlık dışı ve küçük düşürücü muameleye yardım edip katıldığını’ ortaya koydu. Raporda sağlık görevlileri ile ordu arasındaki ‘danışıklı dövüşün’ 11 Eylül ’ün ardından Afganistan’da, Guantanamo Üssü’nde ve CIA’in gizli gözaltı merkezlerinde başladığı belirtildi. Tıp Enstitüsü ve George Soros’un finanse ettiği Açık Toplum Vakfı’nın iki yıllık araştırması sonucunda yayımlanan rapor, askeri, sağlık, etik ve hukuk alanlarında uzman kişilerden oluşan bağımsız bir kurul tarafından hazırlandı. Kurul üyesi Leonard Rubenstein, “Pentagon ve CIA’in, sağlık görevlilerinin tutuklu tacizine katılımını kolaylaştırmak için temel etik standartlarında değişikliğe gittiğini ve bu çarpıklıkların hâlâ sürdüğünü gördük” dedi. Rubenstein ‘waterboarding’ gibi bazı yöntemler yasaklansa da ‘zorla besleme’ gibi başka uygulamaların hâlâ sürdüğünü belirtti: “Örneklerden biri doktorların, Dünya Tıp Derneği ve Amerikan tıp gruplarının etik standartlarını ihlal edecek şekilde tutukluları zorla sandalyelerde tutup zorla beslemesidir. Bir örnek de sağlık görevlilerinin zanlıların zayıflıklarını tespit etmek üzere sorgulamalara katılması.”

CIA-Pentagon reddetti

Raporda Senato İstihbarat Komitesi’ne soruşturma çağrısı yapılırken, CIA ve Pentagon raporu reddetti. CIA halkla ilişkiler müdürü Dean Boyd, raporun ‘ciddi yanlışlar ve hatalı sonuçlar içerdiğini’ savundu: “CIA gözetiminde bir tutuklu olmadığının ve üçüncü ülkelere nakli de içeren Gözaltı ve Sorgu Programı’nın Başkan Barack Obama tarafından 2009’da bitirildiğinin altını önemle çizmeliyiz.” Pentagon sözcüsü Todd Breasseale ise Guantanamo’da çalışan doktor ve hemşireleri ‘mükemmel profesyoneller’ diye niteleyip “Eleştirenlerden hiçbirinin tutuklulara, sağlık kayıtlarına ya da Guantanamo prosedürlerine erişimi söz konusu değil. Bu tutuklular hayatlarında görmedikleri kadar iyi tıbbi bakım görmekle kalmadı, dünya çapındaki tıbbın en iyisine eşdeğer bakım gördü” dedi.