Anayasa Komisyonu'ndan Fransa'yı karıştıracak çıkış

Anayasa Komisyonu'ndan Fransa'yı karıştıracak çıkış
Anayasa Komisyonu'ndan Fransa'yı karıştıracak çıkış
Fransa Senatosu'nun Anayasa Komisyonu, "soykırımı inkar yasası"nı 9'a karşı 23 oyla "anasayaya aykırı" buldu.

Fransız Senatosu Kanunlar Komisyonu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan ve Meclis'te kabul edilen yasa teklifinin Senato'nun gündeminde incelenmeye alınmamasını öngören değişiklik önergesini kabul etti. 

Komisyonun, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan ve Meclis'te kabul edilen yasa teklifinin karşısında bugün aldığı kesin tavır, yasa teklifinin senato genel kurulunda da reddedilme şansını artırıyor. Önemli hukukçu senatörlerden oluşan Kanunlar Komisyonu'nun “anayasaya aykırı olduğu”gerekçesiyle bugün kabul ettiği değişiklik önergesinin, yasa teklifine karşı çıkanların sayısını da artırması bekleniyor. Senatoda az sayıda sandalyeye sahip, “radikal sol”, “yeşil grup ve “yeni merkez gruba” üye senatörler daha önce, yasa teklifine 'hayır” diyeceklerini açıklamıştı. Senatoda çoğunluğa sahip Sosyalist Partiye üye senatörler ve iktidardaki Halk Hareketi Birliği'ne üye senatörler, yasa teklifinin reddedilmesi konusunda ikiye bölünmüş durumda. 

Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Sosyalist lider Francois Hollande, üç ay sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ermeni seçmenlerin oylarını alabilmek için yasa teklifinin kabul edilmesini istiyor. Ancak, Meclis gruplarına tamamen hakim olan Sarkozy ve Hollande, senatodaki gruplarına aynı rahatlıkta hakim değil. İktidar partisi ve Sosyalist senatörlerin önemli bir kısmı, “anayasaya aykırı” olduğu gerekçesiyle yasa teklifine karşı. Eski senatör ve adalet bakanlarından Robert Badinter'in, geçen yıl 4 Mayıs'ta yapılan ve gündeme alınmayan yasa teklifinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşma, Ermeni olaylarıyla ilgili çıkartılmak istenen ikinci yasa tasarısı hakkında, “anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılması halinde, birinci yasanın da iptal edileceği” konusunda yaptığı uyarı, Fransa'da önemli bir hukuk tartışmasını da beraberinde getirmişti. 

Şansı azaldı
Yine Fransız parlamentosu'nun, “tarihi olaylarla ilgili parlamentoların değil tarihçilerin söz sahibi olması gerektiğini” savunan raporu ile birlikte Fransa'nın ünlü tarihçilerin, “ulusal parlamentoların tarihi olaylar konusunda yasa yapmasını isteyen” ünlü bildirisi, Fransız kamuoyunda ikinci yasaya karşı çıkanların sayısını artırmıştı.
Fransa'nın ünlü gazeteleri Le Monde, Le Figaro ve Liberation, başmakalelerinde, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa teklifi karşısında görüş bildirmişti. Fransa'daki Ermeni diasporasına ait internet sitelerinde de yasa teklifinin bu kez kabul edilme şansının çok kolay olmadığı yorumları yapılıyor.
Kanunlar Komisyonunda bugün yapılan oylamada, yasa teklifinin incelenmeye alınmamasını öngören değişiklik önergesi, 9'a karşı 23 oyla kabul edilmişti.
Bu karara rağmen teklif 23 Ocak'ta Senato Genel Kurulu'nun gündemine gelecek, ancak Genel Kurul'daki nihai oylamadan önce yasa teklifiyle ilgili değişiklik önergesi oylamaya sunulacak. Değişiklik önergesinin Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde teklif görüşülmeden gündemden düşecek. Fransa Senatosu'nda 4 Mayıs 2011'de de bir Sosyalist senatör tarafından getirilen aynı yöndeki yasa teklifi, Genel Kurul'da incelemeye alınmamasını öngören değişiklik önergesinin kabulüyle gündemden düşürülmüştü. 

Davutoğlu: Ne kadar hukuk dışı olduğunu ortaya koydu
Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Tabi bu önümüzdeki hafta tasarının gündeme alınıp alınmamasıyla ilgili net bir tabloyu ortaya koymaz ancak genel bir eğilimi ortaya koyar. Bu da Fransa yasalarına göre bile bu teşebbüsün ne kadar hukuk dışı olduğunu bir anlamda ortaya koymaktadır” dedi. Komisyonun bağlayıcı nitelik taşımayan kararını olumlu karşıladıklarını belirten Davutoğlu, “Ümit ederiz ki Fransız Senatosunda aklıselim hakim olur ve bu yasa gündeme dahi getirilmez. Avrupa değerlerine uygun bir şekilde gündemden düşürülür” şeklinde konuştu. Davutoğlu, Senato Kanunlar Komisyonu kararından bağımsız olarak yasa teklifinin onaylanmasını engellemek için gerekli teşebbüs ve temasları sürdüreceklerini söyledi. (AA)