Asker, kilise ve El Ezher memnun

Asker, kilise ve El Ezher memnun
Asker, kilise ve El Ezher memnun

Amr Musa başkanlığındaki anayasa komisyonu, taslağı teslim ederken aile fotoğrafı çektirdi.

Mısır’da devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin destekçilerine verilen hapis cezalarına paralel olarak gösteriler sürerken orduya ayrıcalıklar tanıyan yeni anayasa taslağı geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur’a sunuldu. Mansur Amr Musa başkanlığında 50 üyeli komisyonda onaylanan taslağı 30 gün içerisinde referanduma götürecek.
Mursi’nin 2012’de halkın üçte birinin katıldığı referandumdan yüzde 64 oyla geçirdiği anayasanın yerini alacak taslağın komisyondaki oylaması, darbe karşıtlarına yönelik yeni tutuklama operasyonları ve ağır hapis cezalarının verildiği döneme denk geldi. İslamcı Nur, El Ezher ve Kıpti Kilisesi’nin de dahliyle hazırlanan 247 maddelik taslakta Şûra Meclisi kaldırılırken meclisin çalışmadığı zamanlarda yasama yetkisi cumhurbaşkanına veriliyor. Ayrıca cumhurbaşkanına en az 450 üyeli meclisin yüzde 5’lik kısmına atama yapma yetkisi tanınıyor.
Yeni düzenleme ile ordunun geçiş dönemi planında yer alan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meclis seçimlerinden sonra yapılması şartı da kaldırıldı. Bu durumda seçimlerden herhangi biri anayasanın yürürlüğe girdikten 30 gün sonra, diğeri 6 ay içerisinde yapılacak.
Ordunun imtiyazları ise güçlendirildi. Taslağa göre savunma bakanı, Askeri Yüksek Konseyi’nin onayıyla atanacak. Bu hüküm, anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 cumhurbaşkanlığı dönemi boyunca geçerli olacak. Hangi seçimin önce yapılacağına ise cumhurbaşkanı karar verecek. Askeri tesislere ve görevi başındaki güvenlik güçlerine saldıran siviller askeri mahkemelerde yargılanacak. 2012 anayasasında bu madde “Siviller ancak silahlı kuvvetlere zarar veren suçlar işlediği takdirde askeri mahkemelerde yargılanabilirler” şeklindeydi. Yasamanın ana kaynağı İslam şeriatı olacak ama bu ilkelerin yorumlanmasında Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacak. Dini eğilimli parti kurmak ve siyasi çalışmalarda bulunmak, cinsiyet, köken, mezhep ya da coğrafya üzerinden ayrımcılık yapmak yasak. Nur, El Ezher ve Kilise temsilcileri taslaktan memnun olduklarını kaydetti. 

32 İhvan üyesine hapis 

İhvan üyesi 32 kişi ‘şiddet olaylarına karışmak’ suçlamasıyla 2’şer yıl hapse mahkûm edildi. Öte yandan gençlik hareketi liderlerinden Mahir ve Alaa Abdulfettah’dan sonra Ahmed Duma da tutuklandı. Kahire Üniversitesi’nde ise geçen perşembe bir öğrencinin öldürülmesi ve Sabah 7 Hareketi üyelerinin tutuklanmasına karşı gösteriler sürüyor.