Belaid son yazısında Ennahda'yı suçluyor

Belaid son yazısında Ennahda'yı suçluyor
Belaid son yazısında Ennahda'yı suçluyor
Tunus'ta öldürülen solcu lider Şükrü Belaid, kaleme aldığı son yazısında "Despot Ennahda projesine karşı Tunus, devrimci süreçte ikinci sayfayı açmaktadır" diyor.

Radikal.com.tr - Tunus’ta öldürülen solcu lider Şükrü Belaid’in kaleme aldığı yazı 18 Aralık 2012 tarihinde Tunus gazetesi Le Temp’te yayımlandı.

...

Devrimin patlamasından iki yıl sonra, onu ortaya çıkaran hem doğrudan hem de uzak nedenler hala ortadadır. Hem toplumsal talepler, istihdam, bölgesel kalkınma, sosyal adalet hem de siyasal gerçeklik düzeyinde derinleşmiştir. Polis ve milis kuvvetlerin baskısı Ennahda hareketi içinde yeniden üretilmektedir.


Varolan hükümetin gündemi dışarıya bağlıdır. Hükümet, dış güçlerin Tunus’un ve Tunus halkının ulusal çıkarıyla bağdaşmayan tercihlerine kendisini adamıştır.
Tataouin’in siyasi bir suikasta kurban gitmesi ve siyasi rakiplerin tasfiyesine yönelik olarak yapılan uyarı ve çağrılar, yetkililerin suskunluğu karşısında resmi ve milis güçlerin şiddetini sürdürdüğünü göstermektedir.17 Aralık 2010’da başlayan isyana neden olan durum, sürmektedir.


Devrimci süreç gel-gitlere sahne olmaktadır. 23 Ekim 2011’de Ennahda’nın karşı devrimci güçlerinin geçici zaferlerine tanık olduk. 17 Aralık 2010’dan önce hakim olan durum devam etmektedir. Bu nedenle, popüler hareketler ve militan siyasi güçler Halk Cephesi oluşumu etrafında toplanmıştır. Muarazalar tüm ülkeyi ve toplumun tüm kesimlerini etkilemektedir. Bağımlılığa adanmış ve yozlaşmayı koruyan despot Ennahda projesine karşı Tunus, devrimci süreçte ikinci sayfayı açmaktadır.

Siyasal, toplumsal ve ekonomik durum hastalıklıdır. Teşhis konusunda bir uzlaşma yoktur. Bunun sorumlusu seçim kampanyaları sırasında verdiği tüm sözlere sırtını dönen Ennahda hükümetidir. Hükümet, ülkeyi karanlık bir tünele sokmuştur.


Siyasal, toplumsal ve güvenlik düzeyindeki istikrarsızlık ulusal yürütme tarafından yetkileri sınırlandırılmış ve eski rejime dahil olmamış bakanlardan oluşan bir hükümetin kurulmasını gerektirmektedir. Bu kişiler bir sonraki seçimde de aday olmamalıdır ki işlevlerini seçim baskısı olmadan yerine getirebilsinler.

Bu hükümet belirli bir yol haritası çıkartmak, Anayasa taslağı çalışmalarını bitirmek, seçim kanununu yayınlamak ve üç organın (seçimlerden sorumlu, yürütme ve bilgilendirme) kurmak gibi bazı acil önlemler almaya çağırılmalıdır.


Alınması gereken acil önlemler, fiyatların kontrolü, istihdam, devrimle açığa çıkan sorunların çözümü ve öldürülenlerin aileleri ile ilgilidir. En yoksul bölgelerin yararına olacak acil kararlar alınmalıdır. Siyasi manipülasyona başvurmadan geçiş sürecinde adalet sağlanmalıdır. Yetkileri sınırlandırılmış ve ehil bir hükümet kalan geçiş sürecindeki tek umuttur.


Tunus gazetesi Le Temp, 18 Aralık 2012