Doğal afetler 22 milyon kişiyi evinden etti

Doğal afetler 22 milyon kişiyi evinden etti
Doğal afetler 22 milyon kişiyi evinden etti
BM raporuna göre geçen yıl 22 milyon kişi sel, deprem, tayfun gibi doğal afetler nedeniyle yerlerinden oldu. Dünya genelinde yıl boyunca 600'den fazla doğal afet rapor edilirken bunlardan 37'si büyük çaplı zarara yol açtı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - BM raporuna göre sel, deprem, tayfun gibi doğal afetler dolayısıyla geçen yıl 22 milyon kişi yerlerinden oldu. Bu sayı çatışmalar nedeniyle yerlerinden olanların yaklaşık üç katı.

BM'nin ülke içi yerlerinden edilmelerini gözleyen merkezinin (IDMC) raporuna göre, 2013 yılı boyunca 600'den fazla irili ufaklı doğal afet olayı kaydedildi. Bu afetlerden büyük çaplı olan 37'si 100 binden fazla kişinin yerlerinden olmasıyla sonuçlandı.

Dünya genelinde toplam yerlerinden olan sayısı 22 milyon olurken, en çok etkilenen kıtalar Asya ve Afrika oldu. Asya'da 19 milyon kişi yerlerinden olurken Çin ve Filipinler en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

Geçen yıl Asya ülkelerini etkileyen Haiyan tayfununun tüm yıl içinde insanları en fazla etkileyen doğal afet olduğu kaydedildi.
Afrika'da özellikle Sahra Altı Afrika bölgesinde muson yağmurlarının etkili olduğu belirtilerek, çoğunluğu Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan ve Mozambik olmak üzere 1.8 milyon kişinin

Raporda, erken uyarı sistemi, etkili acil tahliye planları ve iklim değişikliği ile mücadele için atılacak adımların doğal afetlerden doğacak zararları asgariye indirebileceği vurgulandı.
Ortadoğu ve Afrika'da silahlı çatışmalar nedeniyle de insanlar evlerinden ayrılarak ülke içinde ve dışına göç etmek zorunda kalırken, doğal afetler nedeniyle insanların evlerinden olma oranının çatışmalara göre üç kat fazla olduğu ifade edildi. AA