Erdoğan'dan G20 ülkelerine 'ekonomi' dersi

Erdoğan'dan G20 ülkelerine 'ekonomi' dersi
Erdoğan'dan G20 ülkelerine 'ekonomi' dersi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim tecrübemiz, güvenilir orta vadeli programların krizin etkilerini en aza indirmede ve istihdamı artırmada kilit önem taşıdığını ortaya koymuştur" dedi.

Erdoğan, “Küresel Ekonomi ve Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi” konulu G-20 Zirvesi;nin birinci çalışma oturumunda bir konuşma yaptı. Dünyanın önde gelen ülkelerinin liderlerinin katıldığı oturumda Erdoğan, konuşmasının başında, zirveye ev sahipliği yapan Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon'a, hükümet yetkililerine ve Meksika halkına teşekkür etti. 2011 yılında Cannes'te yapılan G-20 Zirvesi'nde verilen taahhütler ve sonrasında atılan adımlar neticesinde, 2012 yılının dünya ekonomisi için çok daha iyi geçmesini beklediğini anlatan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi. 

“Özellikle Avrupa Bölgesine ilişkin risk ve belirsizliklerin artarak devam ettiğini görüyoruz. Maalesef, 4 yıldır gösterilen çabaya rağmen, gelişmiş ülkelerde kamu borç oranları ve işsizlik hala çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Ayrıca, son dönemlerde bir miktar gerilemesine rağmen, enerji fiyatlarının yüksek düzeyi ve aşırı oynaklığı, küresel ekonomi için bir tehdit olmaya devam ediyor. Bu zirveyi, söz konusu riskleri bertaraf edecek politikaları ve taahhütleri güçlü bir şekilde ortaya koymak için bir fırsat olarak görüyorum. Bu kapsamda, Los Cabos Büyüme ve İstihdam Eylem Planı'nın iyi bir yol haritası olduğunu düşünüyorum. Daha önceki zirvelerde de ifade ettiğim gibi, sadece bir eylem planı hazırlanması tabii ki yeterli değil. Bu plan kapsamında öngörülen politika ve taahhütlerin, zamanında ve kararlılıkla uygulanması gerekiyor. Uygulama sonuçlarının şeffaf bir şekilde ortaya konulması da önemli.”

Yapısal reformların önemi
Bu yaklaşımın, aynı zamanda uluslararası kamuoyunun G-20 platformuna olan inancını pekiştireceğini vurgulayan Erdoğan, bugün hemfikir olunan G-20 taahhütlerinin takibine ilişkin çerçevenin, bu zirvenin en önemli sonuçlarından biri olduğunu düşündüğünü ifade etti. 

Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: 

“Küresel ekonomide yaşanabilecek her türlü yeni gelişme karşısında G-20 çatısı altında tam bir işbirliği içerisinde olmalıyız. İhtiyaç duyulabilecek yeni adımları koordineli bir biçimde hep birlikte atmalıyız. Bu kapsamda, küresel ekonomiye ilişkin olarak, önemli gördüğüm bazı hususları kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle, Avrupa Birliği'nde yapısal sorunların giderilmesi konusunda adımların hızla atılmasının ve birlik içinde dayanışma ruhunun sağlanmasının son derece önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. Ayrıca kamu maliyesi ve para politikasında hareket alanı bulunan ülkelerin, atacakları adımlarda büyüme ve istihdam önceliğini korumaları önem arz ediyor. Sadece para ve maliye politikaları ile kalıcı ve gerçek bir büyüme elde edilmesi mümkün değil. Uzun vadede güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin yapısal reformlar ile mümkün olabileceği hatırdan çıkarılmamalı.”

Türkiye örneği
Bu eylemlerin, zirve sonucunda altına imza konulacak Los Cabos Eylem Planı'nın da ana iskeletini oluşturduğunu belirten Erdoğan, bunların hayata geçmesi için hep birlikte çaba sarf edilmesi ve G-20 bünyesinde oluşturulan takip mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:
“Güçlü ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında ülkelerin kendi politikaları tek başına yetersiz kalabiliyor. Bu noktada, özellikle sistemik öneme sahip ülkelerin politikalarını yayılma etkilerini de dikkate alarak oluşturması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bizim tecrübemiz, güvenilir orta vadeli programların krizin etkilerini en aza indirmede ve istihdamı artırmada kilit önem taşıdığını ortaya koymuştur. Bilhassa son dönemde Türkiye'de iyi tasarlanan orta vadeli programların uygulanması büyümede, istihdamda, kamu maliyesi göstergelerinde ve piyasada güvenin artmasında merkezi bir rol oynadı. Bu bağlamda, gelişmiş ülkelerin güvenilir orta vadeli programları kararlılıkla uygulamaları, küresel ekonominin güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme rotasına oturtulması bakımından önem taşıyor.”

Putin ile görüştü
G20 Zirvesi'nin ilk gün temaslarının ardından konakladığı Sheraton Oteli'ne gelen Başbakan Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Sayın Putin ile görüştünüz. Daha önce görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin Suriye olacağını söylemiştiniz. Suriye konusunda Rusya'nın tavrında bir değişiklik olacak mı? Suriye konusunda atılacak yeni bir adım beklemeli miyiz?” sorusuna şu yanıtı verdi: 

“Sayın Putin ile bizim yaptığımız görüşme tabii geleceğe yönelik neler yapabiliriz istikametinde oldu. Şu anda bu akşam çok açık net olarak, Sayın Putin dışişleri bakanına, ben dışişleri bakanıma görevleri verdik. Bundan sonraki süreçte dışişleri bakanları müşterek olarak çalışmaları yürütecekler. Bu arada belki doğrudan komşular diyebileceğimiz ülkelerle veyahutta, daha önce alınmış olan bir karar var biliyorsunuz, o kararda da BM, Arap Ligi bu işin içindeydi. Onlarla beraber tekrar bu sürecin sürdürülmesine yönelik bazı adımlar atılabilir. Yarın da tabii Sayın Obama ile bu konuyu görüşeceğiz. Sayın Obama ile de görüştükten sonra onların bugün Sayın Putin ile yaptığı görüşme de var. Onların da tabii gerçi ortak bir açıklamaları olmuş. Biz kendileriyle de görüştükten sonra neler yapılabileceğini, ne gibi adımlar atabileceğimizi tekrar konuşacağız. Bundan sonraki süreci ağırlıklı olarak dışişleri bakanlarımız yürütecek.”

Başbakan Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ilk günü konusunda değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları söyledi: 

“Bugün birinci oturumu yaptık. Sabah da B20 toplantısı vardı. Orada dünyadaki önde gelen şirketlerin ve uluslararası kuruluşların yöneticileriyle biraraya geldik. Onlarla G20, B20 şeklinde müşterek çalışma söz konusu. Bir tarafı işin siyasi boyutunu diğer tarafı uygulama boyutunu ele alıyor. G20 Zirvesi'nde bugün daha çok özellikle Yunanistan, İspanya, İtalya gibi ülkelerdeki son gelişmeleri değerlendirdik. Para birimleri üzerinde biraz duruldu. Bunların görüşmelerini, değerlendirmelerini yaptık. Şu anda da yarın ağırlıklı olarak öyle zannediyorum ki yatırım, istihdam ve ticaret üzerinde daha çok duracağız. Yarınki oturumlar G20'nin daha belirleyici oturumları olacak diye düşünüyorum. Çünkü ağırlıklı olarak yarınki oturumlarda gündemleri görüşme fırsatımız olacak.” (AA)