İran'dan Suriye için 6 maddelik çözüm haritası

İran'dan Suriye için 6 maddelik çözüm haritası
İran'dan Suriye için 6 maddelik çözüm haritası
İran, Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı bir bildiri ile Suriye'de krizinin çözümü için iran'ın sunduğu 6 maddelik planın detaylarını açıkladı.

Radikal.com.tr - Suriye’de krizin başından bu yana Esad yönetimini destekleyen ve BM ve NATO’nun bu ülke ile ilgili aldığı kararları eleştiren İran, daha önce başka ülkeler ile uluslar arası ve bölgesel kuruluşlar tarafından hazırlanan planları da kapsayan 6 maddelik bir çözüm haritası yayınladı.

Suriye’de çözümün ‘Suriyelilerin kendi kaderlerini belirlemesine’ bağlı olduğu belirtilen 6 maddelik çözüm paketinde şu hususlar belirtiliyor:

1- Birleşmiş Milletler denetiminde silahlar susmalı, şiddet uygulamaları ivedilikle durdurulmalıdır. Bu aşamada hükümet ve silahlı tüm muhalif gruplar, başta yerleşim bölgelerinde olmak üzere askeri hareketlerine derhal son vermeli, sükunet ve istikrarı sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Temsilcisi ve denetimi altındaki komite ile işbirliği yapmalıdır.

2- Çatışmalar durduktan hemen sonra, çatışmalardan zarar gören bölgelerde yaşayan Suriye halkına hiçbir ayrım gözetmeksizin ciddiyetle insani yardımlar ulaştırılmalıdır. Bu önemli hususun tazmin edilmesinde, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması, tüm mültecilerin yurtlarına geri dönmesinin sağlanması zorunludur.

3- Sükunetin sağlanmasıyla eş zamanlı olarak, ulusal bir barış komitesinin teşkili amacıyla, Suriye Hükümeti ile tüm siyasi ve sosyal kesimlerin temsilcilerinin katılımı ile geniş kapsamlı ulusal diyalog Sureci derhal başlatılmalı, bu diyaloglar neticesinde bütün tarafların üzerinde mutabık kaldığı bir geçiş hükümetinin oluşturulması için gerekli zemin hazırlanmalıdır. Geçiş hükümetinin asıl görevi, yeni parlamentoyu kurmak için serbest seçimler yapmak, anayasayı
hazırlamak üzere kurucu meclisi teşkil etmek ve belirlenen bir takvime göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenlemek olacaktır.

4- Barışçıl siyasi faaliyetlerinden dolayı tutuklanan tüm kişiler, hangi gruptan olursa olsun, hükümet ve muhalif gruplar tarafından ivedilikle serbest bırakılmalı, cinayet işleyen kişiler yetkili mahkemeler tarafından adilce yargılanmalıdır.

5- Suriye’de yaşanan gelişmeler hakkında doğru olmayan haberleşme ve bilgi akışı ivedilikle önlenmeli, bütün basın yayım organları güvenli bir ortamda Suriye’deki gelişmeler hakkında haber yapma ve gönderme ve bütün Suriye halkının bakış açısını hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin ve belirli bir maksat taşımaksızın kamuoyuna aktarma imkanına sahip olmalıdır.

6- Çatışmalar sırasında altyapısı hasar gören Suriye’nin yeniden onarımı için, imar ve onarım komitesi kurulmalıdır. Bu komitenin görevi, dış yardımları çekmek ve yönlendirmek için uygun mekanizmalar oluşturmak, yeniden onarımda öncelikleri tayin etmek ve dost ülke ve kuruluşların Suriye’nin yeniden imarına nasıl katılacağını belirlemek olacaktır.