Merkel: Yardımlar, sonsuza kadar sürmeyecek

Merkel: Yardımlar, sonsuza kadar sürmeyecek
Merkel: Yardımlar, sonsuza kadar sürmeyecek
New York'taki zirvede konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Dünya çapında yoksulluk, açlık ve hastalıklarla mücadeleyi hedefleyen BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi’nin ikinci gününde Almanya Başbakanı Angela Merkel çarpıcı mesajlar verdi.

Merkel konuşmasında özellikle kalkınma politikalarına ilişkin gelişmiş ülkelerin sorumluluklara değindi, ancak kalkınma yardımı alan ülkelerin de yükümlülükleri olduğunu hatırlattı.

Kalkınmanın, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin “kendi ellerinde” olduklarını vurgulayan Almanya Başbakanı, bu çerçevede demokrasinin geliştirilmesinin ve “iyi yönetimin”, Binyıl hedeflerinin en önemlileri arasında olduğunu kaydetti. Merkel, “Burada önemli olan husus, sınırlı maddi yardımların mümkün olduğunca çok yarar getirecek bir biçimde kullanılmasıdır. Bu da ancak ülkenin ekonomik kaynaklarını geliştiren, iyi yönetime sahip bir hükümetle mümkündür.”

Binyıl hedefleri gündemde
Almanya Başbakanı, uluslararası topluluğun bundan 10 yıl önce önüne koyduğu Binyıl kalkınma hedeflerinin önemini vurguladı, ancak muhtemelen bu hedeflerin tümünün 2015 yılına kadar uygulamaya konulamayacağını belirtti. Merkel buna rağmen temel eğitim, erkek-kadın eşitliği ve açlıkla mücadele gibi alanlarda ilerleme sağlandığını söyledi, ama alınan sonuçların henüz yeterli olmadığını da teslim etti.

Merkel'a göre belirlenen hedefler 2015 sonrasında da geçerliliklerini koruyor ve tam anlamıyla hayata geçirilmek zorunda. Merkel, 10 yıl sonra da Zirve’nin en önemli mesajının bu olması için gayret sarf edeceğini açıkladı. Almanya Başbakanı, kalkınma yardımlarının sonuç almaya yönelik olmasının ve yardımları alan ülkelerin de katkı sağlamasının en uygun yol olduğu görüşünde. Merkel, “verilen yardımlardan çok, bu yardımlarla ne yapıldığı önem kazanıyor” dedi.

Almanya’nın hedefi
Başbakan Angela Merkel, New York’taki zirvede yaptığı konuşmada, Almanya’nın gayrisafi yurtiçi hâsılasının yüzde 0,7’sini kalkınma yardımlarına ayırma taahhüdünü yerine getirmek için çaba sarf etmeye devam edeceği sözü de verdi.
Almanya şimdiye kadar gayrisafi yurtiçi hâsılasının ancak yüzde 0,4’ünü kalkınma yardımlarına ayırabilmişti. Merkel, BM Binyıl Zirvesi’nde söz alan bazı konuşmacıların küresel finans krizinin kalkınma hedeflerini tehlikeye düşürdüğünü söylediklerini anımsattı, ancak bu hedeflerden hiçbir şekilde vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

BM'de etkin rol isteği Almanya Başbakanı Angela Merkel, Binyıl hedeflerinin eksiksiz uygulamaya konulabilmesi için uluslararası kuruluşların da daha etkin hale getirilmeleri gerektiğine işaret etti ve bu kapsamda Almanya’nın BM’nin de reformdan geçirilmesinde ısrarlı olduğunu yineledi.

Almanya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde geçici üyelik kazanmak istediğini de anımsatan Merkel, ülkesinin BM’ye en fazla maddi katkıda bulunan üçüncü ülke konumunda olduğuna, kalkınma yardımları konusunda da diğer sanayi ülkeleri arasında yine üçüncü sırada geldiğine işaret etti.(deutsche welle)


    ETİKETLER:

    Almanya