Neandertallar hakkında bildiklerinizin hepsi yanlış!

Neandertallar hakkında bildiklerinizin hepsi yanlış!
Neandertallar hakkında bildiklerinizin hepsi yanlış!
Yeni bir araştırma, akılsız ve yetersiz bulunan Neandertalların aslında hiç öyle olmadığını, aksine bir çok farklı ekolojik sisteme adapte olabilen, fonksiyonel araçlar üretebilen canlılar olduğunu belirtti.

Radikal.com.tr - Neandertaller, kırk bin yıl önce Avrupa ’dan Asya’ya kadar uzanan bir coğrafyada yaşadığı düşünülen, fakat “homo sapien” olarak bildiğimiz modern insanın Afrika’dan Avrupa’ya geçişiyle ortadan kalkmış canlı türüdür.

Ansiklopedilere bakıldığında Neandertal, “kaba ve aptal adam” olarak niteleniyor. Tüylü canavarlar da deniyor; insandan çok yaratık, yabani, beyniyle değil burnuyla hareket eden bir canlıydı.

Loyola Universitesi’nde akademisyen Fred H. Smith, 2003’te Smithsonian dergisine Neandertalleri ilk araştıran Avrupalı bilim insanlarının, onların insanların bir alt modeli olduğuna inandıklarını belirtip, “Konuşmaktan, iletişim kurmaktan aciz, yalnızca ilkel aletleri yaratmış leş yiyiciler olduklarına inanılıyordu” demişti.

Yeni araştırmalar ise bu bilgilerin yanlışlığını gözler önüne seriyor.

Amerikan bilimsel internet dergisi Plos One’da yeni yayınlanan bir makaleye göre, Neandartellerin anatomik olarak modern insandan daha akılsız olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor. Çalışamaya göre, Neandartellerin yok olmuş olmasının sebebi soy-içi üreme ve asimilasyon olabilir.

Makalede, “Neandartellerin ortadan kalkması genel kanıya göre Afrika’da gelişen modern insanların karmaşık kültürel gelenekler yaratarak ve mantıklarını geliştirerek küresel olarak yayılması ve bu şekilde onlara karşı üstünlük kazanması yoluyla olmuştur. Oysaki Neandartellerin modern insandan biraz aşağı bir canlı olması onlara karşı direnememiş olmalarının sebebi olabilir, bu Neandartelleri akılsız veya canavar kılmaz” deniyor.

Makalenin eş yazarlarından biri olan Paola Villa daha sonraki bir açıklamasında, Neandartellerin yokoluşuna dair söylediklerinin doğruluğu kanıtlanamıyor olsa da onların asıl vurgusunun yok oluşa dair bu zamana kadar bilinenlerin doğru olmadığı olduğunu belirtti.
Araştırmada, Neandarteller hakkındaki inanışlardan biri olan plan yapamadıkları durumunun yanlış olduğu iddia ediliyor. Elde edilen bulgulara göre, bu canlılar gruplar halinde avlanabiliyor ve avlarının izini sürebiliyorlardı. Diğer bir inanışa göre ise Neandarteller araçlarını yaparken yapıştırıcı kullanmayı bilmiyorlardı. Araştırmacılara göre ise reçineyi yapıştırıcı olarak kullanabiliyorlardı.

Makalede, “Neandertallar son derece akıllı, bir çok farklı ekolojik sisteme adapte olabilen, fonksiyonel araçlar üretebilen canlılardı. Oldukça başarılılardı” deniyor.