"Neo-Nazi'lerin arkasında Alman devleti var"

"Neo-Nazi'lerin arkasında Alman devleti var"
"Neo-Nazi'lerin arkasında Alman devleti var"
Almanya'da "dönerci cinayetleri" olarak bilinen Türkleri hedef alan Irkçı Neo-Nazi saldırıları ülkedeki Türkler tarafından devlet destekli olarak görülüyor.
Haber: ÖMER ŞAHİN / Arşivi

Almanya 'da yaşayan 3 milyon civarındaki Türk ise endişeli bekleyiş içerisinde.Neo-Nazi cinayetleriyle ilgili ilk kez yapılan araştırmaya göre Gurbetçiler, saldırıların arkasında Alman devletini görüyor, saldırganların da korunduğunu düşünüyor. Ancak tüm bu cinayetlere karşın Türkiye ’ye dönüş de düşünülmüyor.

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç.Dr.Murat Erdoğan başkanlığında bir grup “dönerci cinayetleri”ne Türkler’in bakışını araştırdı. “Almanya’da Irkçı Neo-Nazi Cinayetleri: Türklerin Görüş ve Duyguları Araştırması” adı verilen çalışma 5-15 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Almanya’da yaşayan 1058 gurbetçiye 36 soru yöneltildi.Gurbetçilerin ruh dünyasını anlamaya dönük çalışmadan şu sonuçlar çıktı:

‘ALMAN DEVLETİ’ SORUMLU TUTULUYOR
:Türklerin yüzde 78’i cinayetleri Alman toplumuyla değil, küçük marjinal gruplarla ilişkilendiriyor.Cinayeti işleyenleri Alman toplumundan ayıran Gurbetçiler, Alman Devleti’ne ise büyük güvensizlik duyuyor. “Size göre bu cinayetleri işleyenler Alman Devleti tarafından desteklendi mi ya da hiç korundu mu?” sorusuna ‘evet’ diyenlerin oranı yüzde 55, “hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 20.66 çıktı.Bu soruya Katılımcıların yüzde 24.37’lik önemli bir bölümü cevap vermedi. Neo-Nazi’lerin Alman devletinden “hiç destek/koruma görmedi”ğine inananların oranı sadece 7.36 gibi çok düşük oranda kalıyor. Devletten “az-çok destek-koruma”alındığını düşünenlerin oranı yüzde 85’i aşıyor.

ALMANLAR SUÇLANMIYOR
Almanya’da yaşayan Türkler ,Neo-Nazi cinayetlerini tahriklere kapılmadan soğukkanlı değerlendirmeye tabi tutuyor. Bu eylemlerden Alman toplumunu özellikle ayrı tutuyor.Almanlar suçlanmıyor. Türklerin yüzde 78’i cinayetlerin Alman toplumu ile değil, radikal bir grupla ilgili olduğunu söylüyor.Cinayetlerden toptan Alman toplumunu sorumlu tutanların oranı yüzde 2.30.Almanların büyük bölümü diyenler de yüzde 6.78

CİNAYETLER SÜRECEK KORKUSU VAR
Türklerin yüzde 77’si Neo-Nazi cinayetlerinin devam edeceği görüşünde. Bu yüzden endişeli ve güvensiz bir bekleyiş içendeler.Cinayetlerin devam edeceği inancına karşın çoğunluğa ‘korku’ yerine ‘üzüntü’ duygusu hakim.

TÜRKİYE’YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORLAR
Neo-Nazi cinayetlerine karşın Almanya’da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu geri dönmeyi düşünmüyor. Türkler’in sadece yüzde 77.38’i Almanya’da yaşamını sürdürmekten yana. Türkiye’ye dönmeyi düşünenlerin oranı sadece yüzde 9.5.Türkler, Almanya’ya daha fazla göçmen gelmesinin yabancılara yönelik ayrımcı uygulamalara son verebileceğine inanıyor.

Erdoğan: Alman Devleti’ne güven kırılması yaşanıyor
Araştırmayı yapan Hacettepe Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Erdoğan, Türklerin Alman devletine karşı güvenlerinde ciddi bir kırılma yaşandığını söyledi. Erdoğan, “Bu durum Almanya’daki Türklerin Alman devletine karşı güvensizliğini ortaya koyması bakımından son derece dramatik bir görüntü olarak değerlendirilebilir.Özellikle 2000 yılından bu yana cinayetleri işleyenlerin yakalanmamış olması ve bazı devlet güvenlik birimlerinin elemanları ile ilişkilerin oludğuna dair bilgi ve algılar, Alman devletine karşı güvensizliği radikal bir biçimde artırmıştır”dedi. Erdoğan, Neo-Nazi cinayeti işleyenlerin önemli hedefleri arasında yer alan yıldırma ve korkutma ile evlerine geri döndürmeye zorlama stratejisinin Türkler tarafından ciddiye alınmadığını da belirtti.