'Şiddete devamlı Budist rahipler öncülük ediyor'

'Şiddete devamlı Budist rahipler öncülük ediyor'
'Şiddete devamlı Budist rahipler öncülük ediyor'
Uluslararası Kriz Grubu, Myanmar'daki Müslüman katliamında Budist rahipleri suçladı

BRÜKSEL - Brüksel merkezli düşünce kuruluşunun Myanmar raporunda, "Bölgeye dışarıdan bakanların çoğu yanlışlıkla Budist rahiplerin ve inançlarının, tabiatı itibariyle şiddete karşı olduğunu sanıyor ama Güneydoğu Asya 'da şiddete devamlı rahipler öncülük ederler ve failler Budistlerdir" denildi.

Raporda, Budist rahiplerin Myanmar'daki Müslümanlara yönelik baskı ve şiddette öncü rol oynadıkları anlatıldı.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK SALDIRILAR
Raporda bu kapsamda, Budist rahiplerin Nisan ayında Kaçin eyaletinde camilere ve Müslümanlara yönelik saldırıları gerçekleştirdikleri ve Arakan eyaletinde Müslümanları hedef alan şiddet olaylarını, boykot ve ablukaları organize ettikleri aktarıldı.

Uluslararası Kriz Grubu'nun Myanmar raporunda, bazı rahiplerin şiddete karşı sesini yükseltse de bunların azınlıkta kaldığı belirtildi.

Myanmar'da Arakan eyaletindeki Rohingya Müslümanları başta olmak üzere neredeyse tüm Müslüman grupları hedef alan şiddet olaylarında yüzlercesinin katledildiği, binlerce evin yakıldığı ve çoğunluğu Rohingya Müslümanı onbinlerce kişinin yerlerinden edildiğinin anlatıldığı raporda, tarafsız olması gereken polisin çoğunlukla Budist rahiplerden oluşması nedeniyle Müslümanlara soğuk davrandığı ve şiddet olaylarında işbirlikçilik yapmakla suçlandığı aktarıldı.

Buna mukabil ordunun güvenliği sağlamada daha başarılı olduğu ve bazı şehirlerde Müslümanları saldırılardan koruduğu belirtilen raporda, Budist çetelerin bu yüzden bazen orduyu da hedef aldığı ifade edildi.

Raporda, Myanmar'da BM verilerine göre 800 binden fazla Rohingya Müslümanı'nın Myanmar vatandaşlığı bulunmadığı oysa 1982 tarihli mevcut yasanın ayrım yapmadan uygulanması halinde bunların çoğunluğunun vatandaşlığa alınması gerektiği vurgulandı.

aa