Türkiye ve ABD arasında terörle ilgili yeni işbirliği

Türkiye ve ABD arasında terörle ilgili yeni işbirliği
Türkiye ve ABD arasında terörle ilgili yeni işbirliği
Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlarla Mücadele Birimi, karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili işbirliği yapacak.

ANKARA - Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlarla Mücadele Birimi, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde ve her biri kendi ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörün finansmanı ve ilgili suçlara yönelik incelemelere destek sağlamak amacıyla işbirliği yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile ABD Finansal Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) arasında karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili bilgi değişiminde işbirliğine dair mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulması hakkında Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

MASAK Başkanı Mürsel Ali Kaplan ile FinCEN Müdürü James Freis tarafından imzalanan mutabakat muhtırasına göre, taraflar; İşbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde ve her biri kendi ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörün finansmanı ve ilgili suçlara yönelik incelemelere destek sağlamak amacıyla işbirliği yapacak.

TARAFLAR FİNANSAL VE BİLGİ DESTEĞİNDE BULUNABİLECEK
Türkiye ve ABD, kendi ülke yasalarının izin verdiği ölçüde ve kendi politika ve prosedürlerine uygun olarak, diğer yetkili makamın talebi üzerine karapara aklama, terörün finansmanı veya ilgili suçların analizine ve incelenmesine yönelik finansal ve diğer bilgiyi sağlayacak. Talepte bulunan taraf, asgari olarak talebin gerekçesini ve hangi amaçla kullanılacağını talep edilen tarafa bildirmekle yükümlü olacak.

Ülkesinin yasalarına ve politika prosedürlerine uygun olarak her bir taraf ayrıca, diğer ülkedeki karapara aklama, terörün finansmanı veya ilgili suçlara ait olabilecek bilgiyi kendiliğinden diğerine sağlayabilecek.

BİLGİYİ VEREN MAKAM SORUMLU OLACAK
ABD ve Türkiye, herhangi bir üçüncü tarafa sağlayacağı cevabi nitelikteki bilginin üzerine uyarı notları ekleyecek. Bu notlar bilgiyi sağlayan yetkili makamdan önceden izin alınmaksızın bilginin herhangi bir tarafa açıklanamayacağı ve adli yargılamada delil olarak kullanılamayacağının üçüncü tarafa bildirilmesi hususunda gerekli yeterlilikte olacak. Her bir taraf, kendisinden doğrudan ya da dolaylı olarak bilgi alan üçüncü tarafın aldığı bilgiyi yetkisiz olarak ifşa etmesinden sorumlu olacak.

HABERLEŞME YAZILI OLARAK SAĞLANACAK
İki ülke arasında paylaşılan bütün bilgi, bunların yalnızca yetki verildiği biçimde kullanılması ve gizlilik içinde tutulmasını temin etmek üzere sıkı kontrollere ve korumaya tabi tutulacak. Paylaşılan bilgi, talep edilen makamın ülkesindeki kaynaklardan aldığı benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu aynı gizlilik seviyesinde korunacak.

Mutabakat muhtırası çerçevesinde yapılan bütün bilgi talepleri, taleplere verilen cevaplar, bilgi paylaşımı, uyarılar ve verilen izinler mümkün olduğu ölçüde yazılı olarak yapılacak. Mutabakat muhtırası karşılıklı yazılı rıza ile her zaman değiştirilebilecek.

Öte yandan, taraflar bu mutabakat muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve mutabakat muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecek. Ayrıca, bu mutabakat muhtırası her zaman feshedilebilecek ve fesih diğer ülkeden yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecek.(anka)