Düzce'deki mermer ocağı hakkında yürütmeyi durdurma kararı

Düzce'deki mermer ocağı hakkında yürütmeyi durdurma kararı
Düzce'deki mermer ocağı hakkında yürütmeyi durdurma kararı
- Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyündeki mermer ocağının faaliyetleri, Sakarya 1. İdare Mahkemesince "ÇED Yönetmeliği'ne aykırı olduğu" gerekçesiyle durduruldu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyündeki mermer ocağının faaliyetleri, Sakarya 1. İdare Mahkemesince "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'ne aykırı olduğu" gerekçesiyle durduruldu. 

Köy sakinlerince açılan davada davalı işletmeci Yunus Aktaş, yıllık 4 bin 920 metreküp kapasiteli mermer ocağının toplam arazisinin 97,39 hektar olduğunu ancak 25 hektarlık bölümünde faaliyet gösterdiklerini, bu nedenle ÇED Yönetmeliği uygulamalarından muaf tutulmaları ve davanın reddedilmesi gerektiğini savundu. 

Mahkeme , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce (MİGEM) verilen ruhsat kapsamında söz konusu projenin ÇED Yönetmeliği'nin 7. maddesi ve ek listedeki faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, 97,39 hektarlık sahanın küçük bölümler halinde işletmeye açılarak, ÇED sürecinden muaf tutulmasının açıkça hukuka aykırı olduğunu belirtti. 

Hukuka aykırı işlemin devamı halinde çevreye telafisi güç veya imkansız zararlar gelebileceği kanaatine varan mahkeme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27'nci maddesi uyarınca ocağın faaliyetlerinin dava sonuna kadar teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 

Yaklaşık 6 ay önce mermer ocağının faaliyetlerinin durdurulması için köy sakinleri çeşitli eylemler yapmış, iş makinelerinin önünde nöbet tutmuştu.