Kayıt dışı istihdam, Ağrı, Kars ve Iğdır'da daha yüksek

Kayıt dışı istihdam, Ağrı, Kars ve Iğdır'da daha yüksek
Kayıt dışı istihdam, Ağrı, Kars ve Iğdır'da daha yüksek
- SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Alıç: - "2014 yıllık verilerine göre, en çok kayıt dışılığın olduğu iller Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan. Bu illeri Van, Muş, Bitlis ve Hakkari izliyor" - "Kayıt dışılığın az olduğu illerin başında metropoller geliyor. Ankara ve İstanbul'da sigortasız işçi çalıştırma oranının daha az olduğu göze çarpıyor"

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Ağrı, Kars ve Iğdır'da, kayıt dışı istihdam oranının daha yüksek olduğu bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Savaş Alıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışan kişilerin çalışma günlerinin ve kazançlarının SGK'ya hiç bildirilmemesi veya eksik bildirilmesinin "kayıt dışı istihdam" olarak adlandırıldığını söyledi.

Kayıt dışı istihdamın geçmiş 10 yıla oranla düşmüş olmasına rağmen, yine de varlığını korumasının çeşitli sıkıntılara yol açtığını vurgulayan Alıç, şöyle konuştu:

"Bugünün koşullarında ülkemizde kayıt dışı istihdam ekonomik ve sosyal sorunlara da yol açan, çalışma hayatını, devlet sistemini olumsuz yönde etkileyen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sigortasız çalışan kişiler, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kapsamında sağlanan birçok yardımdan yararlanamamakta, emeklilik haklarına kavuşamamaktadır. Bu durum, işverenler açısından haksız rekabet oluştururken devlet prim kaybına uğramakta, sosyal güvenliğin sürdürülebilirliği tehlikeye girmektedir."

 

- "Tüm toplumun sorunu"

 

Alıç, kayıt dışı istihdamın tüm toplumun sorunu olduğunu dile getirdi.

Kayıt dışı istihdamın, sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini, gelecek kuşaklar için de tehlike oluşturduğunu belirten Alıç, şöyle devam etti:

" Bugün Türkiye 'de iki kişi bir emekliyi finanse etmektedir. Bu da çalışan ve işveren üzerindeki yükleri gitgide artırmaktadır. Kayıtlı çalışan sayısının artırılması sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğine katkı bulunacak, aynı zamanda güvencesiz yaşayan birçok insanın geleceğe güvenle bakmasını sağlayacaktır. Bu sorunla tek başına Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mücadelesi yeterli değil.  Sorun, diğer kurumların, sivil toplum örgütlerinin de desteği ile çözülebilir."

Alıç, iktisadi anlamda bakıldığında en çok kayıt dışılığın tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe olduğunu vurguladı.

En az sigortasız işçinin çalıştırıldığı sektörün eğitim hizmetleri olduğunu aktaran Alıç, şunları kaydetti:

"Bölgesel bazda incelendiğinde doğu bölgelerinde kayıt dışı istihdamın yüksek olduğu görülebilir. 2014 yıllık verilerine göre, en çok kayıt dışılığın olduğu iller Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan. Bu illeri Van, Muş, Bitlis ve Hakkari izliyor. Kayıt dışılığın az olduğu illerin başında metropoller geliyor.  Ankara ve İstanbul 'da sigortasız işçi çalıştırma oranının daha az olduğu göze çarpıyor."