Öğretmenlere yönelik Scientix Çalıştayı

Öğretmenlere yönelik Scientix Çalıştayı
Öğretmenlere yönelik Scientix Çalıştayı
-Edirne Milli Eğtimi Müdürü Özcan: -"Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanıp, çocuklarımızın hayallerinin önünde yeni ufuklar açmak ve yeni Aziz Sancarların yetişmesine vesile olmak biz eğitimcilerin milli vazifesidir"

EDİRNE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen, Avrupa'da fen ve matematik öğretiminde sorgulama temelli eğitimi Scientix portalı çalıştayı Edirne'de yapıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan,  Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, fen ve matematik bilimlerine gereken önemi veren toplumların uluslararası yarışta basamakları hızla çıktığını ve geleceklerini garanti altına aldığını söyledi.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızla ilerlediğini aktaran Özcan, "Günümüzde, çağa ayak uydurmak için okullarda öğrencilerin aldığı fen ve matematik eğitiminin niteliği ve kalitesi daha fazla önem kazanmıştır. 1980'li yıllardan beri, Amerika ve pek çok Avrupa ülkesi öğrencilere daha fazla bilimsel bilgi aktarmak yerine, her öğrenciyi bilimsel düşünme becerilerine sahip 'bilim/fen okur-yazarı' bireyler olarak yetiştirmeyi fen programlarında temel hedef olarak belirlemişlerdir" diye konuştu.

Yıllardır ezberci bir öğretim yönteminin benimsendiğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı bu anlayışın dışına çıkmayı gerektirmektedir. Öğrendiklerini sorgulayan, bilgiyi yapılandıran, araştıran, çevreye duyarlı ve bilimsel bakış açısını içselleştirmiş bireyler gelecekte yaşadıkları toplumu üretkenlik ve yenilikçilik anlamında ileriye taşıyacaklardır. Bu sebeple 2004 yılında fen bilgisi öğretim programı, günlük yaşamıyla fen konuları arasında bağlantı kurabilen, yaşamın her alanında karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel yöntemi kullanabilen, dünyaya bir bilim insanının bakış açısıyla bakabilen bireyler yetiştirebilecek biçimde düzenlenmesine olanak sağlamak amacıyla değişmiştir."

 

-"Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanıyoruz"

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen yenilikçi uygulama yöntemlerinin sınıf içinde etkin bir şekilde öğretmenler tarafından hayata geçirileceğini ifade eden Özcan, şöyle devam etti:

"Mardin'de okuma yazma bilmeyen, sekiz çocuklu bir anne - babanın çocuğu olarak doğan, birleştirilmiş sınıftan başlayıp, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve oradan da Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne kadar uzanan inanılmaz bir başarı öyküsüne sahip, Nobel ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar. Ne yazık ki Amerika'ya gittiği dönemde, Türkiye'de yüksek seviyede bilim yapılamadığı için gitmek zorunda olduğunu ifade etmiştir. Ancak son yıllarda bilime ve çağdaş eğitim anlayışına verilen önemin artması sayesinde yurtdışına eğitime giden bilim insanlarımızın ülkemize dönüş oranı yüzde doksanların üzerine çıkmıştır.

Bu doğrultuda, elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanıp, çocuklarımızın hayallerinin önünde yeni ufuklar açmak ve yeni Aziz Sancarların yetişmesine vesile olmak biz eğitimcilerin milli vazifesidir. Ünlü fizikçi Einstein'in dediği gibi 'Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar."

Özcan'ın konuşmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Scientix Proje Ekibi,  Scientix Portalının tanıtımını yaptı.

Çalıştaya, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk, fen, matematik, fen ve teknoloji, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri katıldı.