Bakanlıktan 4+4+4 genelgesi

Bakanlıktan 4+4+4 genelgesi
Bakanlıktan 4+4+4 genelgesi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4+4+4 düzenlemesiyle ilgili yayımladığı genelgede okula başlama yaşını açıkladı. 60-66 ay arasındaki çocuklar velisinin yazılı isteği ile ilkokulabaşlayabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 12 yıllık zorunlu eğitime yönelik uygulamalar hakkında genelge yayınladı. 2012-13 eğitim ve öğretim yılı için, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemlerinin e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacağı belirtildi. 2012-13 eğitim ve öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan imam hatip ortaokullarına devam etmek isteyen 5’inci sınıf öğrencilerinin kayıtları bu okullara yapılacağı bildirildi.

Yeni uygulamaların daha etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla yasa ile getirilen düzenlemelerle ilgili olarak açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 yıllık zorunlu eğitime yönelik uygulamaları içeren genelge şöyle:
"Zorunlu eğitim 4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise eğitimini kapsamaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirilecektir. İlkokullar ile ortaokullara ilköğretim veya ilköğretim kurumları, liselere ise ortaöğretim veya ortaöğretim kurumları denilmeye devam edilecektir. Veliler, okul yönetimleri ve mülk? amirler ilköğretim öğrencilerinde olduğu gibi ortaöğretim öğrencilerinin de okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. 2012-13 eğitim ve öğretim yılı için, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkez? olarak yapılacaktır. 60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanların ilkokula devamları sağlanacaktır. Diğer öğrenciler okul öncesi eğitime yönlendirilecektir. Ayrıca, okul öncesi eğitimde 48-60 ay arası çocuklar için 2013 yılı sonuna kadar belirlenmiş olan yüzde 100 okullaşma hedefi devam edecektir. Okul öncesi eğitim için 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 37-66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48-66 ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında eğitim almaları sağlanacaktır. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ortaokul 5. sınıfa kayıtları e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan imam hatip ortaokullarına devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları bu okullara yapılacaktır."

Milli Eğitim Bakanlığı genelgesinde ilköğretimi tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyeceği, 12 yıllık zorunlu eğitim sonunda ortaöğretim diploması verileceği vurgulandı. Bakanlık 2011-12 eğitim ve öğretim yılında 8’inci sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına kayıt yapmalarının sağlanacağı ifade edildi. Genelgenin devamında şöyle denildi: "Yatılı ilköğretim bölge okullarının yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri yatılı olarak kalacaktır. İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı olarak diğer ilkokullar ile yatılı ilköğretim bölge okullarında gündüzlü olarak öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır. İlgi Kanunun 3. maddesinde; "İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. Ancak imk?n ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir." hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda 2012-13 eğitim ve öğretim yılında özellikle ilkokul birinci sınıfa kaydolacak öğrenci sayıları da dikkate alınarak okullarla ilgili gerekli planlamaların acilen yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir; Fiziki şartların uygun olduğu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olarak düzenlenmesine öncelik verilecektir. Okulların fiziki ortamları, öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak düzenlenecektir. Aynı bina içerisinde ilkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin birlikte bulunması durumunda, okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi sağlanacaktır. İmam-hatip ortaokullarının bağımsız ortaokul olarak kurulmasına öncelik verilecek, bunun mümkün olmadığı durumlarda imam-hatip liseleri ile birlikte kurulabileceklerdir. Ancak bu durumda imam hatip ortaokulu öğrencileri ile imam hatip lisesi öğrencilerinin okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi sağlanacaktır. Şartların uygun olmaması durumunda aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokul için ikili öğretim uygulaması yapılabilecektir. İkili öğretim yapan okullarda ortaokullar sabahçı, ilkokullar ise öğlenci olarak eğitim öğretim faaliyetlerini yürüteceklerdir. Çeşitli sebeplerle kapalı bulunan okulların ihtiyaç halinde yeniden kullanıma açılması için gerekli tedbirler alınacaktır."

Bakanlık genelgesinde ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde okulun bir müdürünün görev yapacağını, binada daha önce görev yapan okul müdürünün yeni uygulamaya göre iş ve işlemleri yürüteceği anlatıldı. Bu konuda örnek de verilen genelgede şöyle denildi: "Örneğin ilkokul ve ortaokulun aynı binada bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu olacaktır. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun iş ve işlemlerini de yürütecektir. İlgi Kanunla ilkokul 4 yıllık eğitim öğretim veren kurum olarak tanımlandığından, birleştirilmiş sınıf uygulamaları 1, 2, 3 ve 4. sınıfları kapsayacak şekilde uygulanacaktır."

Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği kapsamında taşınan ilköğretim çağı öğrencileri için söz konusu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin ’c’ bendinde yer alan "1-3. sınıf öğrenci sayısının 10’un altında olması" ifadesinin, "1-4. sınıf öğrenci sayısının 10’un altında olması" olarak uygulanacağı, bunun yanı sıra (d) bendindeki "4-8. sınıflar" ifadesi ise "ortaokul 5-8. sınıflar" olarak dikkate alınarak uygulanacağı kaydedildi. Genelgenin sonunda şöyle denildi: "Taşıma merkezi olan okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmayacak ve yapılan taşıma planlamaları bu doğrultuda yeniden düzenlenerek ihalelerin zamanında bitirilmesi sağlanacaktır. İlgi Kanun gereği 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren zorunlu eğitim kapsamındaki ortaöğretim (lise) öğrencilerinin taşınmasına yönelik planlamaların, Taşımalı İlköğretim Uygulaması ile uygulama birliği sağlanması bakımından, ilköğretim ile eş zamanlı olarak tamamlanması sağlanacaktır. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren başlayacak olan 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamalarının herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak Valiliğinizce acilen her türlü tedbirin alınması hususunda gereğini rica ederim." (dha)


  http://www.radikal.com.tr/108744410874447

  YORUMLAR
  (7 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  66 Ay Sistemi Tamamen Değişmeli... - turkuazelci

  Arkadaşlar bunun Particilikle alakası yok tamamen insani bir durum... Benim bir oğlum var ve 30.09.2012 itibari ile 66 ay 18 günlük olacak ve zorunlu eğitim yaşı tutmuş olacak.... Tutturmuşsunuz Avrupa Avrupa diye, amacınız aile sevgisi almadan avrupadaki gibi bir nesil mi yetiştirmek? Avrupada kadınların işgücüne katılım oranı ile Türkiye deki bir mi? 66 aylık çocukla 84 aylık çocuğu aynı sınıfa koymaya kimin ne hakkı var? İnternette yüzlerce şikayet okudum benim gibi düşünen binlerce insan var bunları neden dikkate almıyorsunuz? Ben çocuğumun 5,5 yaşında 7 yaşındaki çocuklar arasında ezilmesini istemiyorum... Şayet Seçimlerde bu şekilde bir düzenleme yapacağınızı söylemiş olsaydınız oyumu asla size vermezdim... Lütfen bu düzenlemeye bir son verin...

  çocuklar çocukluğunu yaşasaydı biraz yahu! - kdra

  çocuklar çocukluğunu yaşasaydı biraz yahu! ileride 9-6 iş hayatına dönüşecek olan okul hayatına da 5 yaşında başlanmaz ki! bundan önce de derdim ama artık iyice eminim, çocuğum olursa okula falan göndermem. saçma sapan kurallara bağlı kalmadan, ilerleyeceği yönü özgür iradesiyle seçebileceği şekilde eğitmek çok daha iyi bence. cehalet düşünce yapısında olur. okul olmadan da okuma yazma öğrenilir, kitap da okunur, bilim de sanat da öğretilir. önlüğün takım elbiseye, etek-cekete dönüşeceği bir gelecek istemiyorum ben çocuklar için.

  ZTE - HARAYDIN

  İlkokullar ile ortaokullar ilköğretim ,liseler ortaöğretim. Bunların kurumsal kimliği yok. Kurumsal kimlik 12 yıllık zorunlu temel eğitime ait. Diploma 12 yıllık zorunlu temel eğitime tek diploma. O halde bunun yani 12 yıl okumanın bir adı olmalı, diploma lise/ortaöğretim diploması değil, 12 yılın tümüne verilecek adla adlandırılmalı. Sahip olduğun diploma ZTE diploması 60.66 ay arasından başlayan ve 12 yıl devam eden zorunlu temel eğitim diploması. 12 yıllık zorunlu eğitim sonunda ortaöğretim diploması ikili öğretim uygulaması yapan okullarda ortaokullar sabahçı, ilkokullar ise öğlenci, ***Lise ile birlikte olanlarda liseler sabahçı, ortaokullar öğlenci olmalıdır. İlk 4 sınıfta okuma okuduğunu anlatma, Türkçe dışında bir dil zorunlu, bir yada iki dil seçmeli , isteyen bir isteyen iki dil seçmeli, o dilde hikaye okuma ve konuşma anlatma dersi olmalı, dört işlem ve temel hayat bilgisi dışında ders olmamalı.Temel hayat bilgisi dersi seçmeli ikinci bir dilde yapılabilmeli. 12 yıllık zorunlu eğitim aniden sınıf ihtiyacını artırmıştır, bunun aniden karşılanması imkansız olduğundan açık öğretim düşünülmüştür. Açık öğretim tercih sebebi olmamalı, tüm okullar 30'ar kişilik tam gün sınıf ihtiyacı tamamlanıncaya kadar ikili öğretim yapmalıdır. Devam zorunluluğunun 8 yılda bırakılması bir eğitim reformu için mümkün değildir.En az 10 yıla bari çıkarılmalıdır.Açık öğretim 11 ve 12.sınıfta ve iki yıl sınıfta kalanlara uygulanmalıdır. 2.ve 3.4 yılda sınıfta kalmak olmalıdır. Mevcut halde 8 yıllık eğitimde sınıfta kalmak kaldırılmış ve okuma yazma bilmeyenlere diploma verilme skandalına sebep olunmuştur. Aksi halde 12 yıl okumuş okuma yazma bilmeyen cahillere diploma verilmiş olacaktır ki bu korkunç bir skandal olur. Bu durumda acil sınıf ihtiyacı karşılanması gerekir. Bu da hayırseverlerin devreye sokulmasıyla olur.Hayırsever kadınlar kız okullarına daha kolay yöneleceklerdir.Her ilçe ve köy grubunda(rinkle birbirine bağlanacak 10 köy yada 10bin kırsal nüfus AKKENT BELEDİYESİ olarak organize edilmeli, tek kasaba belediyesi uygulamasına son verilmeli) bir kız meslek ve bir kız imam hatip lisesi kurulması için hayırseverler teşvik edilmelidir.

  Plansızlık var - OnurOkt

  Normalde ilkokul 1.sınıf okuyacak çocuklarla alttan gelenler birleşince 1. sınıfların nüfusu 2 kat artacak. Eylülde 68 aylık olacak olan kızıma bu sene hazırlık okutacakken birden 1. sınıfa başlaması gerekecek. Ciddi plansızlıklar var bu işte.

  Okula değil - Dead Solger

  Hareme başlama yaşı resmen belli oldu. Adamlar resmen mevcut anayasayı hiçe sayarak her allahın günü darbe üzerine darbe yapıyor. Yüzde 5 gibi bir şeriatçı güruh için memleketimde taş üstünde taş kalmadı. Yazıklar olsun.

  Rezalet...! - papirus0606

  Neresinden tutarsanız tutun heryeri rezaletle dolu bir sisteme adım attık. malum liselilerin evlenebilmesi ayrıca liselerde Emzirme odasının yapılmasıda bu sisteme dahil. hükümet eliyle yeni umumihaneler oluşturulmaya başlandı hayırlı olsun

  Another Brick In The Wall - Kara Budun

  "Okul, çocuklara gardiyanlık yapan bir kurumdur, ebeveynleri çalışırken onları gözetim altında tutar; toplumsal-iktisadi makinenin işlemesi için gerekli olan bilgileri onlara öğretir, itaati aşılar, eler ve rolleri dağıtır. Okulda, sezgi ve düşgücünün geliştirilmesi, aşkın ve düşüncenin yaratıcı bir nitelik kazanması açısından çok gerekli olan ?aylaklık? yerine, üretimi artıran ve itaati sağlayan bir eğitim uygulanır." [Catherine Baker]