Milli Eğitim Bakanlığı, 'çocuğun risk haritasını' çıkaracak

Milli Eğitim Bakanlığı, 'çocuğun risk haritasını' çıkaracak
Milli Eğitim Bakanlığı, 'çocuğun risk haritasını' çıkaracak
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Risk Değerlendirme Formu'nu (RİDEF) bu yıl tüm öğrencilerin dolduracağını belirterek, "E-okul sistemine işlenen bilgiler e-okulda oluşturulan bir yazılımla hesaplanarak çocuğun risk haritası çıkarılmaktadır" dedi.

ANKARA - CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, ilköğretim okullarında öğrenci ve velilere yönelik anket yapılması istendiğini ve özel yaşama ilişkin sorular yöneltildiğini belirterek Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Aşamalı Devamsızlık Yönetimi ve bu sistemin bir parçası olan Risk Değerlendirme Formu’nun (RİDEF) “İlköğretimde Okul Terki ve İhtiyaç Analizi” araştırma bulgularından hareketle geliştirildiğini belirterek, “Sorular çocuğun risklerini, ihtiyaçlarını belirlemek ve bunları gidermek için gerekli olan müdahalelerin neler olabileceğini saptamak amacıyla, çocuğun psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını içeren sorulardır” dedi.

TÜM ÇOCUKLARA ANKET
Risk değerlendirme formunun, e-okulda puanlanarak çocuğun riskleri ve bu risklere müdahale yolları çıkmakta olduğuna işaret eden Milli Eğitim Bakanı, “Bu sebeple hangi çocuğun risk altında olduğunu tespit edebilmek için tüm çocuklara anket uygulanması hem alan uzmanları hem de bakanlığımızca uygun görülmüştür. Formların puanlanarak çocuğun karşı karşıya olduğu risklerin çıkarılması e-okulda otomatik olarak yapılmaktadır. Çocuğa uygulanacak müdahalenin değerlendirilmesi ve uygulanması okulda kurulan risk takip kurullarının görevidir” dedi.

“RİDEF’İN TAMAMI BU YIL TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN DOLDURULACAK”
RİDEF’in tamamının bu yıl tüm öğrenciler, önümüzdeki yıllarda okula yeni başlayan öğrenciler için doldurulacağını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı, “Öğrencinin yaşamında meydana gelen değişikliklerle RİDEF’te yer alan veriler revize edilecektir” diye konuştu.
Toplanan verilerin çocuk için çocuk yararına öğretmenler ve yöneticiler tarafından kullanılmakta olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı, şöyle devam etti:

“Risk Değerlendirme Formu çocukların karşı karşıya oldukları risklerin belirlenmesi ve uygun müdahalelerle risk faktörlerinin en aza indirilmesi için geliştirilmiş ölçme aracıdır. RİDEF’te toplanan bilgiler çocuğa ilişkin bireyselleştirilmiş müdahaleleri belirlemeye dönük olarak kullanılmaktadır.

E-okul sistemine işlenen bilgiler e-okulda oluşturulan bir yazılımla hesaplanarak çocuğun risk haritası çıkarılmaktadır. Risk haritası okulda kurulan Risk Takip Kurullarınca (öğretmen, idareci, rehber öğretmenden oluşur) değerlendirilerek çocuğa uygun bireyselleştirilmiş müdahaleler uygulanmaktadır.” (anka)