Üniversite sınavında din dersi

Üniversite sınavında din dersi
Üniversite sınavında din dersi
ÖSYM'den son sürpriz: YGS ve LYS'de 13 Din ve Ahlak Bilgisi sorusu gelecek. Dersten 'muaf' olanların durumu meçhul.

Üniversiteye giriş sınavlarında adaylara yöneltilen sorular arasına, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de girdi. Yapılan değişiklikle artık üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) 5, Tarih, Coğrafya ve Felsefe testlerinin yer aldığı LYS-4’te (Lisans Yerleştirme Sınavı) ise din kültürüyle ilgili 8 soru yöneltilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversiteye giriş sınavlarına başvuracak adaylar için ‘2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nu yayımladı. Kılavuzda geçen yıllara göre bazı değişiklikler yer aldı.
En dikkat çekici değişiklik, ÖSYS’nin ilk kademesi olarak bilinen YGS ile ikinci kademedeki sınavlar arasında yer alan LYS-4’te gerçekleşti. Buna göre, YGS ve LYS-4’te adaylara artık, ilkokul 4’üncü sınıftan itibaren 2 saat olarak zorunlu olarak verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nde işlenen konular da sorulacak. 

Gerekçe: Zorunlu ders 

ÖSYM Başkanı Ali Demir, yapılan değişikliğe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nin ortaöğretimde zorunlu, dolayısıyla da tüm öğrencilerin ortak dersi olmasını gerekçe gösterdi. Ancak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nin 1982 yılından itibaren zorunlu olmasına karşın bugüne kadar sınavlara yansıtılmaması, son karar için “mevcut ÖSYM yönetiminin inisiyatifi” yorumlarına neden oldu. Değişiklik özetle şöyle:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’ne ilişkin YGS ve LYS-4‘teki değişiklik toplam 13 soru olarak yansıyacak. 13 sorudan 4’ü ilk aşama sınavı olan YGS’de, 8’i ise ikinci aşama sınavlardan LYS-4’te çıkacak. YGS’de Tarih, Coğrafya ve Felsefe grubunun yer aldığı 40 sorudan 5’i Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden olacak. Yine Tarih, Coğrafya ve Felsefe grubu sorularının bulunduğu LYS-4’teki 90 sorudan 8’i din bilgisiyle ilgili olacak.
Kılavuzda, YGS ile LYS-4’te yöneltilecek olan din içerikli soruları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olmadığı başta azınlık okullarındaki öğrenciler olmak üzere bu dersten muaf öğrencilerin yanıtlayıp yanıtlamama zorunluluğuna ilişkin bilgi yok. Bu konuyu sorduğumuz ÖSYM’den de herhangi bir açıklama gelmedi. 

OBP değişikliği 

Kılavuzda yer alan bir diğer değişiklik ise Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) hesaplanma şekline ilişkin. Buna göre adayların 100 üzerinden aldığı lise mezuniyet notu, 5 ile çarpılarak ortaöğretim başarı puanı hesaplanacak. Ortaöğretim başarı puanı en az 250, en fazla 500 olacak. Bu puan da 0.12 katsayısı ile çarpılarak üniversite sınavı puanına ilave edilecek. Bu düzenleme daha önce kararlaştırılmasına karşın bu yılki kılavuzda yerini almış oldu.
YGS başvuruları 2-15 Ocak 2013 tarihleri arasında alınacak; sınav ise 24 Mart 2013’te yapılacak. ( ANKARA /RADİKAL)

Eğitimciler bölündü: Seçmeli
olsun derken sınava da girdi

Daha önce başlı başına bir ders adı altında soru sorulmayan, İslam tarihi içinde gelebilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nin sınavlara dahil edilmesini eğitimcilere sorduk.
Kültür Dershanelerİ Rehberlİk Koordİnatörü Salİm Ünsal: Sıkıntılı bir durum. Şimdiye kadarki ÖSYM’nin ve YÖK’ün soru kriterlerine çok uygun değil. Ancak öğrencilerin zorlanacaklarını zannetmiyorum. Zor sorular yönetileceğini düşünmüyorum. Sisteme dahil etmek üzere konulduğunu düşünüyorum. Ama gayrimüslim çocuklara hangi dinden soru soracağız?
İstanbul Kültür Üniversİtesİ ARGE Merkezİ Koordİnatörü Burak Kılanç: YGS’de ortak müfredattan sorular soruyorsak prensip olarak ters gelmiyor. Ancak LYS’ye girmiş olmasını yadırgıyorum çünkü LYS bir alan testi. Bu alan testinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kısıtlı alanlara hitap eden bir ders. Eğer şimdikilere ek olarak yeni bir test olsa ve bu testle dinle alakalı bölümlere yerleşecekse öğrenciler, sorulması anlamlı olur. ”
Eğİtİm - İş Genel Başkanı Velİ Demİr: Din dersi seçmeli olsun ve not dışı tutulsun istiyoruz. Bunu bir de üniversite sınavlarına koyarsanız diğer din ve mezhep gruplarına haksızlık yaparsınız. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bir mezhebin ağırlığı altında.
Uğur Dershanelerİ Genel Müdürü Alparslan Alemdar: Teknik olarak bir engel yoktur. Ancak bu türden değişiklikler öğrenim yılı başında yapılmalı. Açýklanmasý gereken bir konu da Müslüman olmayan öðrencilerin bu derse ait sorularda ne yapacaðýdýr. Bu öðrenciler okulda Din dersinden muaf olduklarýna göre sýnavda da muaf mý olacaklar, yoksa seçmeli sorular mý olacak? (UMAY AKTAŞ SALMAN)