1.5 milyon işçi 2 yıl daha güvencesiz

1.5 milyon işçi 2 yıl daha güvencesiz
1.5 milyon işçi 2 yıl daha güvencesiz
Türkiye'de işgüvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda olmayan işyerlerinde istihdam edilen 1.5 milyon işçi yasa değişse de bekleyecek. Yasal düzenleme bu işyerleri için 2 yıllık erteleme öngörüyor.
Haber: RIFAT BAŞARAN / Arşivi

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Aralık 2011 ve Ocak 2012 yıllarına göre, toplam sigortalı işçi sayısının 1 milyon 427 bin 590 olduğunu açıkladı. Bunlardan 1 milyon 397 bin 174’ü sağlığı ve güvenliği önlemleri açısından işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan 50’den az işçi çalıştıran işyerlerinde istihdam ediliyor. Bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı bu işçilerin iş güvenliği için 2 yıl daha beklemelerinin önünü açıyor. Tasarının gündeme gelmesinden önce sivil toplum örgütleri bu duruma tepki gösterdi. İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, yasanın çıksa bile yürürlüğünün 2-3 yıl ertelenecek olmasının, bugün yaşanan işçi ölümlerinin devam etmesini istemek olduğunu söyledi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise tasarının bu haliyle ihtiyacı karşılamayacağını vurguladı.
Bakan Çelik’in, Tüzel’in yazılı soru önergesine verdiği yanıta göre işyerlerinden 485 bin 687’si 1 kişi, 363 bin 992’si 2-3 işçi, 199 bin 119’u 4-6 işçi, 88 bin 005’i 7-9 işçi, 103 bin 188’i 10-19 işçi, 33 bin 230’u 20-29 işçi, 27 bin 182’si 30-49 işçi, 13 bin 956’sı 50-99 işçi, 8 bin 311’i 100-249, 2 bin 173’ü 250 299 işçi, 497’si 500-749 işçi, 189’u 759-999 işçi, 220’si ise 1000 ve daha üstü sayıda işçi istihdam ediyor.
Çelik’in verdiği rakamlar, 1 milyon 397 bin 174 işçinin sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınma zorunluluğunun bulunmadığı işyerlerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Tatil öncesinde Meclis’te görüşülerek yasalaşması beklenen İş Sağlığı ve Güvenliği Tasarısı ise işçinin sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması için işyeri hekimi veya işgüvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğunu bütün işyerlerine getiriyor. Ancak bu tasarının yasalaşması durumunda bile yürürlük maddesinin, az tehlikeli işyerlerinde 3 yıl, diğer işyerlerinde 2 yıl ertelenmesi işçi çevrelerinin tepkilerine neden oldu. Tasarının bu haliyle yasalaşması halinde işçilerin iki yıl daha iş güvencesine kavuşması için beklemesi gerekecek.

Tüzel: İşçi ölümlerinin süreceğini gösteriyor
İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, yasanın çıksa bile yürürlüğünün 2-3 yıl ertelenecek olmasının, bugün yaşanan işçi ölümlerinin devam etmesini istemek olduğunu söyledi. Tüzel gerçekten işçilerin iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle ölmeleri istenmiyorsa, yasanın kapsamının genişletilerek, yaptırımlarının daha ağırlaştırılarak ve hemen yürürlüğe girecek şekilde çıkarılması ve uygulamaların da denetlenmesi gerektiğini dile getirdi. TTB de tasarının neredeyse tamamının geçmiş yönetmelik ve tüzüklerden oluştuğunu belirtti.

bigPara.com