1 Kasım'dan itibaren vergide kimlik numarası dönemi başlıyor

Vergi kimlik numarası yerine TC kimlik numarası kullanımına ilişkin uygulama, 1 Kasım 2006 tarihinde uygulamaya konulacak.

ANKARA - Vergi kimlik numarası yerine TC kimlik numarası kullanımına ilişkin uygulama, 1 Kasım 2006 tarihinde uygulamaya konulacak. Geçiş dönemi içinde olası sıkıntıların önüne geçilebilmek amacıyla 1 Kasım 2006-1 Ocak 2007 tarihleri arasında, vergi işlemlerinde hem vergi kimlik numarası hem de TC kimlik numarası kullanılabilecek. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren ise yalnız TC kimlik numarası esas alınacak.
Yabancı uyruklular, TC kimlik numaraları bulunmadığı için vergi kimlik numarasıyla işlemlerini sürdürmeye devam edecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı 'vergi kimlik numarası genel tebliğ taslağında, vergi dairesi kayıtlarında vergi kimlik numaraları ile TC kimlik numaralarının eşleştirildiği belirtilerek, 1 Temmuz 2006'dan bu yana vergi dairelerince fiilen TC kimlik numarasının kullanıldığı kaydedildi.
Yabancılar ne yapacak?
Tebliğ taslağına göre, tüzelkişiler, vergi kimlik numarası kullanmaya devam edecek. Ticaret Sicil Memurlukları, yeni kurulacak sermaye şirketlerinin kurucu ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdürleriyle limited şirkette müdürlerden TC vatandaşı olanların vergi kimlik numarası olarak TC kimlik numaralarının yabancı uyrukluların ise vergi dairelerinden alınacak vergi kimlik numaralarının ilgili belgelere yazılmasını sağlayacak.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler, vergi işlemleri için vergi kimlik numarası olarak TC kimlik numarasını kullanmaya 1 Kasım 2006 tarihinden itibaren başlayacak. Tebliğin yayımından 1 Kasım 2006 tarihine kadar, vergi kimlik numarasına ilişkin eski düzenlemeler geçerli olacak. Bu süreçte ilgili işlemler için vergi kimlik numarası aranmaya devam edilecek. Geçiş sürecinde olası problemlerin önlenmesi amacıyla
1 Kasım 2006 ile 1 Ocak 2007 tarihleri arasında vergi işlemleri, vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarasından biriyle yürütülebilecek. 1 Ocak 2007'den itibaren ise TC vatandaşı gerçek kişiler için vergi kimlik numarası olarak yalnızca TC kimlik numarası kullanılacak.