1 milyon işçi taşeron!

1 milyon işçi taşeron!
1 milyon işçi taşeron!
Çalışma Güvenlik Bakanlığı verilerine göre kamuda 585 bin 788 ve özel sektörde 419 bin 466 kişi taşeron.

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın raporuna göre, kamuda 585 bin 788 ve özel sektörde 419 bin 466 kişi alt işverende çalışıyor. Taşeron işçiliğin en yaygın olduğu sektörler, 417 bin kişi ile temizlik ve 318 bin kişi ile inşaat sektörleri.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları ve siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla “alt işverenlik, geçici iş ilişkisi ve uzaktan çalışma” konularında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.
Toplantıda,”alt işverenlik, geçici iş ilişkisi ve uzaktan çalışma” konusunda bakanlıkça hazırlanan rapor sunuldu.
Raporda, alt işverenlik “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerden veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren” olarak tanımlandı.
Rapora göre, Türkiye 'de alt işverende çalışan işçi sayısı, kamuda 585 bin 788 ve özel sektörde 419 bin 466 olmak üzere toplam 1 milyon 5 bin 254. Verilere göre, taşeron işçiliğin en yaygın olduğu sektörler 417 bin 442 kişi ile (kamu)temizlik ve 318 bin 87 kişi ile (özel) inşaat sektörlerinde. Hizmet alımının en yaygın olduğu kamu kurumları, yüzde 36 ile belediyeler, yüzde 14 ile KİT'ler ve yüzde 4 ile yüksek öğretim kurumları.
Kamuda ve özel sektörde alt işverenliğin yaygın olduğu sektörler ve toplam işçilerin sayıları şöyle:

SEKTÖR ALT İŞVEREN İŞÇİ SAYISI
KAMU

Sağlık 16 bin 184
Temizlik 471 bin 442
Güvenlik 117 bin 541
Dağıtım 34 bin 621
Toplam 585 bin 788

ÖZEL SEKTÖR
İdari ve destek hizmetleri 4 bin 146
Ulaştırma ve depolama 10 bin 347
Madencilik, taş ocakçılığı 12 bin 606
İmalat 63 bin 849
İnşaat 318 bin 87
Diğer 10 bin 431
Toplam 419 bin 466

bigPara.com