10.4 milyar YTL'lik fatura Maliye'den döndü

Yılbaşında yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda (SSGSSK) yapılan 8 milyar YTL'lik hata, Maliye Bakanlığı bürokratlarının fark etmesiyle, son anda önlendi.

ANKARA - Yılbaşında yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda (SSGSSK) yapılan 8 milyar YTL'lik hata, Maliye Bakanlığı bürokratlarının fark etmesiyle, son anda önlendi. Yasaya göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes Genel Sağlık Sigortası(GSS) kapsamına alınıyor. Ödeme gücü olmayanların, asgari ücretin yüzde 12'si tutarındaki GSS primi ise devlet tarafından karşılanacak. Bu çerçevede, sayıları 12 milyon 400 bini bulan yeşil kartlıların GSS priminin devlet tarafından ödenmesi için her yıl bütçeye ödenek konulacak.
Tasarruf için yasal düzenleme
Maliye Bakanlığı bürokratları, 2007 yılı bütçe hazırlıkları sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na gelecek yıl devlet tarafından ödenecek primleri hesaplarken korkunç bir fatura ile karşılaştılar. 5510 sayılı kanun aynen uygulandığı takdirde, gelecek yıl brüt asgari ücretin 584 YTL'ye ulaşacağı da dikkate alındığında, devletin her bir yeşil kartlı için aylık 70.1 YTL'den (brüt asgari ücretin yüzde 12'si oranında) yıllık 841 YTL ödemesi gerekiyordu. Bu da, 12 milyon 400 bin yeşil kartlı için devletin gelecek yıl 10 milyar 428 milyon YTL ödemesi anlamına geliyordu.
Normalde ailede anne ya da babanın sigortalı olması, ailenin bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için yeterli olabilirken, yeşil kartlı her fert için prim ödemesi yapılmasının gereksiz olduğu kararına varan Maliye Bakanlığı, faturayı azaltmak için önce bir yasa teklifi hazırladı. Ancak daha sonra büyük miktarda tasarruf sağlayacak bu değişikliğin 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yapılması kararlaştırıldı.
Fatura dörtte bire indi
Bütçe Kanunu'nun önceki gece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında verilen bir önerge uyarınca, bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu'na yeşil kartlı sayısının dörtte biri oranında kişi için GSS prim ödemesi yapılacak. Bu da, 10 milyar 428 milyon YTL'lik faturanın 2 milyar 607 milyon YTL'ye inmesi anlamına geliyor. SGK yetkilileri, Türkiye'de bir ailede ortalama dört kişi bulunduğunu belirterek, yapılan düzenlemenin hatadan dönülmesi anlamına geldiğini, böylece Maliye'den her ay 12.4 milyon kişi yerine 3.1 milyon kişi için GSS primi alacaklarını ifade ettiler.
Öte yandan, görevi başında şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın koruması Mustafa Dinçer'in de aralarında yer aldığı 26 polisin emekliliklerinin iptal edilmesi ve yeniden göreve başlamaları nedeniyle Emekli Sandığı tarafından çıkarılan emekli aylığı ve emekli ikramiyesi borcu da affedildi.