100 lira gelirin 82'si gizlendi

Maliye müfettişlerinin 2004 yılında incelemeye aldığı kişi ve kuruluşların, kazandıkları 100 liralık gelirin 81.9 lirasını devletten gizlediği belirlendi.

ANKARA - Maliye müfettişlerinin 2004 yılında incelemeye aldığı kişi ve kuruluşların, kazandıkları 100 liralık gelirin 81.9 lirasını devletten gizlediği belirlendi. İncelemeler sonucunda vergi ödememek için devletten kaçırıldığı tespit edilen gelir tutarı ise 15 trilyon 205 milyar 243 milyon lira olarak hesaplandı. Maliye Teftiş Kurulu'nun denetim sonuçları şöyle özetlendi:
"Müfettişlerin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda ekonomik krizin patladığı 2000 yılında denetlenen bazı mükellefler bazında yüzde 135.4'lük bir kaçağa ulaşılırken, söz konusu oranın 2001 yılında yüzde 23.3 olarak gerçekleştiği belirlendi. 2002 yılında ise tespit edilen vergi kaçağı yüzde 25.9, takip eden yılda da yüzde 62.7 olarak gerçekleştiği tespit edildi.
2003'te maliye müfettişlerinin incelemeye aldığı mükelleflerin devlete 100 trilyon 771 milyar 160 milyon lira gelir beyan ettiği, buna karşılık 63 trilyon 141 milyar 912 milyon liralık geliri gizlediği anlaşıldı."