100 liranın 46'sı vergiden kaçırıldı

Kayıtlı mükellefler, kazandıkları her 100 liradan 46'sını devletten gizledi. Gizlenen matrah, kriz yılı 2001 hariç, son beş yılın en yüksek noktasına çıktı.


Büyütmek için tıklayınız

ANKARA - Vergi inceleme sonuçları, kayıtlı mükelleflerin kazandıkları 100 liradan 46 lirasını devletten gizlediğini ortaya koydu. Gizlenen matrah, 2001 hariç beş yılın en yüksek noktasına ulaştı ve gelir vergisinde yüzde 73'e, kurumlar vergisinde yüzde 60'a çıktı.
Bunun tüm vergi geliri için böyle olduğunu düşünmek mümkün değil. Çünkü, incelemeler riskli görünen, kayıp-kaçak kuşkusu yüksek mükelleflere yöneltiliyor. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da inceleme sonuçlarının genele yaygınlaştırılamayacağını açıklamıştı. 6 milyondan fazla vergi mükellefi bulunan Türkiye'de incelenen 153 bin mükellef toplam mükelleflerin yüzde 2.5'ini oluşturuyor.
Gelir vergisi birinci sırada
Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelirler Kontrolörleri, Vergi Denetmenleri ve Vergi Dairesi Müdürleri, geçen yıl toplam 153 bin 881 inceleme dosyasına imza attı. İnceleme sonuçlarına göre, mükellefler beyan ettikleri 22.1 katrilyon liralık kazanca karşılık, 18.7 katrilyon liralık kazançlarını gizledi ve vergisini ödemedi. Kayıt dışı bırakılan kazancın vergi türlerine göre değerlendirmesinde, tutarda en yüksek kaçağın gelir vergisi beyanında olduğu saptandı. İncelenen 39 bin 666 mükellefin, 2.4 katrilyon liralık beyana karşın 6.5 katrilyon liralık geliri gizleyerek vergisini ödemedi. Gelir vergisinde her 100 liranın 72 lirası beyan dışı tutuldu.
Katma değer vergisinde ise 15.2 katrilyon liralık matrah incelemesinde, 4 katrilyon liralık matrah farkı bulundu. KDV'de her 100 liralık matrahın 21 lirasının beyan edilmediği ortaya çıktı.