109 yazışma, 9 uyarıya rağmen Evcil'in elektriği kesilemedi

109 yazışma, 9 uyarıya rağmen Evcil'in elektriği kesilemedi
109 yazışma, 9 uyarıya rağmen Evcil'in elektriği kesilemedi
TETAŞ Mali İşler 8 ay içinde 109 bilgilendirme yaptı, Başkanlık şirketi 11 kez uyardı. Buna rağmen elektrik borcunu ödemeyen Erol Evcil'in şirketinin elektriği kesilmedi.
Haber: NEŞE KARANFİL / Arşivi

“Kara para aklama” suçlamasıyla cezaevine giren Erol Evcil’in sahibi olduğu Erege Metal Demir Çelik Sanayi’nin borçlarını ödememesine rağmen elektriğinin bir türlü kesilmediği ortaya çıktı. Sayıştay’ın 2011 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) raporuna göre TETAŞ Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı, TETAŞ Enerji Satış Dairesi’ne 8 ay içinde 109 defa, ‘Erege borcunu ödemedi’ diye bilgi verdi. Başkanlık, 11 defa da Erege’yi borcunu ödemesi için uyarmasına karşın Satış Dairesi TEİAŞ’a sadece iki defa ‘elektrik kesilsin’ bildiriminde bulundu.


Borç ödememe alışkanlığı


Sayıştay raporunun öneriler bölümünde TETAŞ’la ilgili olarak, “Erege Metal Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak teşekkül alacağını mevzuat hükümlerine uygun şekilde takip ve tahsil etmeyen, abonenin borçlarını zamanında ödememeyi alışkanlık haline getirmesine rağmen enerjisinin kesilmesini, teminatların nakde çevrilmesini sağlamayan, ek güvence bedellerini vermeyen aboneler hakkında yazı yazmak dışında hiçbir işlem yapmayan ve sonuçta teşekkülün daha fazla alacağının karşılıksız kalmasına ve tahsilatın riskli hale gelmesine sebebiyet verenlerin ve sorumluluklarının tespiti için konunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığınca incelenmesi, gerekirse soruşturulması” önerisinde bulunuldu.


31 milyon TL’yi ödemedi


Sayıştay raporunun 32’nci sayfasında TETAŞ’ın 23 Temmuz 2012 tarihi itibariyle Erege Metal’den 31 milyon 379 bin lira enerji bedeli alacağı ile Erege’ye ait iki abonenin 2 milyon lira tutarında ek güvence bedellerini tüm yazılı uyarılara rağmen ödemediği, Erege’ye ait iki abonenin 2012 dönemine ait faturalarının tamamını ödemediği belirtildi. Enerji Satış Dairesi Başkanlığı’nın 1 Ocak 2009-31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki işlemlerinin teftişi için TETAŞ Teftiş Kurulu’nun genel müdürlükten onay istediği ve onayı aldığının anlatıldığı raporda, ancak anılan ‘Olur’a 1 Kasım 2011 tarihinde Genel Müdür tarafından ‘Firma 10 milyon TL ödeme yaptığından bu aşamada soruşturmaya gerek yoktur. Ödemelerde aksama olması halinde durum yeniden değerlendirilecektir’ notunun düşüldüğü kaydedildi. Rapora şöyle devam edildi:


İki daire arası 109 uyarı


“Bu çerçevede Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığınca 15.11.2011-23.07.2012 tarihleri arasında toplam 109 defa Erege Metal Demir Çelik Sanayi Ticaret AŞ’nin enerji bedeli borcuna ilişkin Enerji Satış Dairesi Başkanlığınca bilgi verilmiştir. 15.11.2011-23.07.2012 dönemine ilişkin olarak Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığınca, 11 kez Erege Metal Demir Çelik Sanayi vadesi geçen borçların ivedilikle teşekkül hesaplarına yatırılması, aksi takdirde mevzuat kapsamında işlem yapılacağı yazılı olarak bildirilmesine rağmen Enerji Satış Dairesi Başkanlığı’nca sadece 29.11.2011 ve 13.07.2012 tarihinde ilgili firmanın elektriğinin kesilmesi için TEİAŞ’a bildirimde bulunulmuş, diğer aylarda herhangi bir bildirimde bulunulmamış ve bildirimde bulunulan dönemde ilgili abonelerin elektriği de kesilmemiştir.” TETAŞ’ın 29 Kasım 2011 tarihinde Erege’nin elektriğinin kesilmesi için TEİAŞ’a yazı yazdığı, bunun üzerine, Erege’nin ‘borçlarının yeniden yapılandırılmasını’ istediğinin anlatıldığı raporda, TETAŞ’ın da enerji kesilmesi talebinin iptal edildiği belirtildi. Erege’nin borçlarını tekrar ödemediği, TETAŞ’ın 6 Şubat 2012’ye kadar borçların ödenmesini talep ettiği, bunun dışında başka işlem yapılmadığının kaydedildiği raporda, TETAŞ’ın 13 Temmuz 2012 tarihinde TEİAŞ’a ‘Elektriği kesin’ talimatını gönderince Erege’nin Ağustos 2012 sonuna kadar ‘ödeme yapacağım’ dediği belirtildi. Raporda, belgeler üzerinde yapılan incelemelerde Erege Metal Demir’e ait iki abonenin tükettikleri elektrik enerjisi bedelini zamanında ödemediklerinin anlaşıldığı vurgulandı.
Sayıştay’ın raporunda TETAŞ ile Say Metal Demir arasında 10 Ekim 2002 tarihinde Elektrik Satış Sözleşmesi imzalandığı, 31 Mayıs 2004 tarihinde ünvan değişikliği ile şirketin Erege’ye dönüştüğü, 2004 yılından bugüne arada kısmi ödemeler yapılsa bile toplamda 54.5 milyon liralık enerji satışı yapıldığı belirtildi.


Şirket lehine hareket


Borçların her ay arttığının belirtildiği raporda, 2009 yılında 3.7 milyon, 2010 yılında 11.2 milyon ve 2011 yılında da 15.4 milyon liralık vadesi geçmiş borç oluştuğu ifade edildi.
Raporda, şirketin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 26.9 milyon lira vadesi geçmiş alacağının olduğu belirtilerek, “Borçlarını vadesinde ödemeyen Erege Metal Demir Çelik Sanayi ile ilgili olarak müeyyidelerin yerine getirilmeyerek, şirket lehine hareket edilmesi, ödemelerin şirketin kendi inisiyatifine bırakılarak enerji satışına devam edilmesi hususlarının incelenmesi ve soruşturulması önerilir” denildi.

bigPara.com