11 ayda 229 grev

Geçen yılın 11 ayında, toplam 3 bin 529 işçinin katıldığı 34 grevde 168 bin 22 işgününün yitirildiği bildirildi.

ANKARA - Geçen yılın 11 ayında, toplam 3 bin 529 işçinin katıldığı 34 grevde 168 bin 22 işgününün yitirildiği bildirildi. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 2005'in 11 ayında, 34'ü kamuda, 195'i özel sektörde olmak üzere toplam 229 grev kararı alındı. Kamudaki, grev kararlarından biri hayata geçirildi. Toplam 12 işyerini kapsayan ve 437 işçinin katıldığı grevde, 874 işgünü kayboldu. Aynı dönemde, özel sektöre bağlı 45 işyerini kapsayan 33 grev uygulandı. Bu grevlere 3 bin 92 işçi katıldı ve 167 bin 148 işgünü yitirildi. Yılın aynı döneminde, ikisi kamu, 72'si özel sektörde olmak üzere 74 lokavt kararı alınırken, yalnızca özel sektöre bağlı iki işyerini kapsayan bir lokavt uygulamaya konuldu. Bu nedenle de 590 işgünü yitirildi.