11 bin 900 dolarlık 'iyi' senaryo

Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri sürecinde en iyimser varsayımlarla kişi başına düşen milli gelirinin 2014'te 11 bin 908 dolarla, AB ortalamasının ancak yüzde 30'una ulaşabileceği hesaplandı.

ANKARA - Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri sürecinde en iyimser varsayımlarla kişi başına düşen milli gelirinin 2014'te 11 bin 908 dolarla, AB ortalamasının ancak yüzde 30'una ulaşabileceği hesaplandı. Dün Ankara'da tanıtımı yapılan TÜSİAD'ın 'Türkiye'de Sermaye Birikimi, Verimlilik ve Büyüme: Uluslararası Karşılaştırma ve AB'ye Yakınsama Süreci' raporunda, büyüme performansına yönelik projeksiyon denemelerine yer verildi.
Türkiye ekonomisinin geçmiş dönem performansını gelecek yıllarda da koruyacağı esas alınarak yapılan en olumsuz senaryoda, yıllık ortalama sermaye birikimi hızının yüzde 5.4, istihdam artışının yüzde 1.8, toplam faktör verimliliği artışının yüzde 0.6 ve buna bağlı olarak ortalama büyümenin yüzde 4.1 olacağı öngörüldü. Bu büyümeye sermaye birikiminin yüzde 60, istihdam artışının yüzde 25 ve toplam faktör verimliliğinin ise yüzde 15 katkı sağlayabileceği belirlendi.
Öngörüler çerçevesinde 2004 yılında 4 bin 282 dolar olan kişi başına gelir 2014 yılı itibarıyla 7 bin 893 dolara ulaşacak. Buna göre, 2004 yılında yüzde 15 civarında olan Türkiye'nin kişi başına gelirinin AB-25 ortalamasına oranı, 2014 yılında yüzde 20'ye çıkacak. Bir başka senaryoya göre ise, kişi başına gelir 2014 yılı itibarıyla 9 bin 609 dolara ulaşacak ve Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının yüzde 24'ü yakalanacak.
İstihdam artışı yüzde 2.9
Yurtiçi tasarruf oranının yüzde 24 olarak varsayıldığı üçüncü, iyimser senaryoda sermaye birikimi hızı yüzde 7.6, istiham artışı yüzde 2.9 olarak öngörüldü. Mevcut toplam faktör verimliliği artışının korunması durumunda ekonomik büyümenin yüzde 5.8 olacağı bu senaryoda, kamu ve özel kesim politikalarının verimlilik artışına odaklanması ve toplam faktör verimliliği artışının yüzde 3.2 düzeyine ulaşması durumunda büyüme oranı da yüzde 8.4'e çıkacak. Bu durmunda ekonomik büyümenin kaynaklarının oldukça dengeli bir yapıya kavuşacağı ve büyümenin yüzde 41'inin sermaye birikiminden, yüzde 20'sinin istihdam artışından ve yüzde 40'ının da toplam faktör verimliliğinden geleceği tahmin edildi. Bunun sonucunda kişi başına gelir 2014 yılında AB-25 ortalamasının yüzde 30'una denk gelen 11 bin 908 dolar seviyesine yükselecek.
Sabancı hem uyardı, hem hükümete moral verdi
TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı, birçok makro göstergedeki olumlu gelişmeye karşın cari işlemler dengesinde bozulma olduğuna işaret ederken, cari açığın finansmanının da eskiye oranla daha sağlıklı hale geldiğini vurguladı. Sabancı, ekonominin kazandığı gücün de azımsandığını söyledi.
Raporun tanıtıldığı seminerde konuşan Sabancı, ekonomideki olumlu gelişmelere vurgu yaptı. Sabancı, "Ancak birçok temel makroekonomik göstergedeki gözle görülür iyileşmeye rağmen, cari işlemler açığında bozulma görülmektedir" dedi.
Sabancı, Türkiye'deki üretim yapısının yüksek oranda ara malına gereksinim duyduğunu, bu gelişmelerin cari açığın yükselmesine neden olduğuna işaret etti. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ise, bundan sonraki süreçte ekonomide kaynak tahsisinin iyileşeceği, bunun da uzun dönemli büyümeyi daha sağlıklı hale getireceğini dile getirdi.